ChristenUnie Veenendaal roept op tot actie rond Wet Werk en Bijstand

dinsdag 09 september 2003 11:27

ChristenUnie over de Wet Werk en Bijstand: sterk in werk maar sociaal zwak!

De ChristenUnie Veenendaal heeft het initiatief genomen tot een landelijke actie tegen het beleid van het kabinet Balkenende II. Christelijke politiek is per definitie sociale politiek. Het onlangs aangenomen wetsvoorstel voor de Wet Werk en Bijstand is echter alles behalve sociaal.

Invoering van de WWB betekent volgens de ChristenUnie een onacceptabele verschraling van het gemeentelijke minimabeleid. Reden voor de ChristenUnie Veenendaal om in actie te komen. Alle ChristenUnie-fracties in het land zijn opgeroepen mee te werken aan een protestactie. In brieven en e-mails aan de Eerste Kamer, die het wetsvoorstel nog moet goedkeuren, zal de ChristenUnie wijzen op de niet sociale onderdelen van de WWB. Mocht het toch tot uitvoering van de wet komen, dan moeten gemeenten in een lokale verordening vastleggen hoe zij het beleid gaan vormgeven. Daarom heeft de ChristenUnie Veenendaal haar collega-fracties in het land opgeroepen alsdan moties en amendementen in te dienen die de negatieve uitwerking van de wet zoveel mogelijk te beperken.

Het ongenoegen van de ChristenUnie Veenendaal richt zich tegen een aantal onderdelen van de nieuwe Wet Werk en Bijstand. Zo krijgen bijstandsmoeders met kinderen jonger dan vijf jaar een sollicitatieplicht opgelegd. Weliswaar kunnen gemeenten zelf beslissen over een eventuele vrijstelling, maar daarmee worden bijstandsmoeders overgeleverd aan de willekeur van de gemeente waarin zij wonen. Dat terwijl het niet zou mogen uitmaken in welke gemeente iemand woont. De ChristenUnie vindt dat bijstandsmoeders met jonge kinderen geen sollicitatieplicht opgelegd mogen krijgen, zodat zij zelf voor hun kinderen kunnen zorgen.

Een ander punt van zorg voor de ChristenUnie Veenendaal is de afschaffing van de categoriale bijstand. Dit zal leiden tot een toename van de loketafhankelijkheid van veel rechthebbenden. De mensen die leven van een minimum inkomen, worden weer gedwongen met het handje open te staan aan het uitkeringsloket. Tevens zal de druk op de uitvoerders enorm toenemen. Dit zal tot veel meer uitvoeringskosten leiden, die beter besteed kunnen worden aan het verstrekken van uitkeringen aan bepaalde doelgroepen. Van deze wijziging wordt niemand wijzer, maar de rechthebbende afhankelijker en armer.

Een derde punt waartegen de ChristenUnie Veenendaal protesteert zijn de kortingen op de reïntegratiebudgetten. Het is onbegrijpelijk dat de doelstelling werk boven inkomen wordt gevolgd door een forse korting op deze budgetten. Gemeenten die volledig ernst willen maken met het terugleiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt worden nu afgestraft, omdat zij uit eigen middelen mogelijke tekorten op de reïntegratiegelden moeten bijpassen.

Volgens de ChristenUnie moet de overheid een schild voor de zwakkeren in onze samenleving zijn. Deze oproep aan de Eerste Kamer is voluit geïnspireerd door de principes die God de mensen voorhoudt in Zijn Woord.

Klik hier voor de voorbeeldbrief aan de Eerste Kamer

Klik hier voor de bijdrage van de ChristenUnie in de Tweede Kamer
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Veenendaal roept op tot actie rond Wet Werk en Bijstand'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2003 > september

Geen berichten gevonden