Tineke Huizinga op werkbezoek in Enschede

zaterdag 10 juli 2004 20:20

Woensdag 7 juli jl. bracht het Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Tineke Huizinga een werkbezoek aan Enschede. Het werkbezoek stond in het teken van de problemen van de grote stad en de integratie van vreemdelingen daarin. Zo bezocht zij vertegenwoordigers van de Aramese mensenrechtenorganisatie, besprak zij de problematiek van de Roma-bevolking (zigeuners) in Enschede en hoorde zij over succesvolle integratie van Marokkaanse jongeren in Enschede-Noord. 

Aramese christenen

Het eerste deel van het bezoek stond in het teken van de mogelijke toetreding van Turkije tot Europa, waar de ChristenUnie zo zijn bedenkingen tegen heeft. Filis Alp en Aziz Aygur van de Aramese organisatie voor de mensenrechten lichtten hun standpunt toe in het gebouw van de Aramese culturele verenigingen aan de Tromplaan. De Aramese gemeenschap bepleit erkenning van de volkenmoord door de Turkse regering, welke plaats heeft gevonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het Aramese volk wordt nog steeds omwille van hun christelijke geloof onderdrukt door de islamitische Turkse meerderheid. Dit deel van het werkbezoek werd afgesloten met een kort bezoek aan de naastgelegen Syrisch Orthodoxe Kerk, waar de bezoekers welkom werden geheten door de Syrisch Orthodoxe priester. Tineke Huizinga zal als woordvoerder buitenlandse zaken van de ChristenUnie aandacht voor de positie van de christenminderheid in landen als Turkije blijven vragen.

Roma
Vervolgens werd de problematiek van de - veelal illegaal hier verblijvende - Roma-gezinnen besproken. Vertegenwoordigers van de gemeenschap zelf, van de Regiopolitie Twente en de gezinsvoogdij van het Leger des Heils zetten de - vaak schrijnende - problematiek uiteen. De Roma, die hier al vaak jaren verblijven, hebben door hun zwervend bestaan van destijds vaak geen geboortepapieren en staan in geen enkel land ingeschreven. Dat maakt het volgens de Nederlandse Vreemdelingenwet onmogelijk hen als Nederlands ingezetene te erkennen. Daardoor hebben ze geen recht op arbeid en geen inkomen, ook geen uitkering. Gevolg is het ontbreken van elk perspectief, ook voor de Roma-kinderen. Kinderen kunnen wel naar school, maar moeten daar op hun 18e jaar vanaf en hebben dan geen enkel vooruitzicht op - legaal - werk. De Roma-groep in Nederland wordt geschat op 1.000 tot 1.500 mensen, waarvan in Twente een deel woonachtig is.

Marokkanen
Tineke Huizinga had bij de voorbereiding van het werkbezoek gevraagd of er ook positieve voorbeelden van integratie in Enschede aan te wijzen zijn. Daarvoor vertelde Mohammed Guernouie, jongerenwerker van De Rots, over het Marokkanenproject, dat zo'n 10 jaar geleden in Enschede Noord is opgezet. Dat naar aanleiding van het oppakken van een bende van Marokkaanse jongeren, die Enschede Noord destijds onveilig maakten. Met veel inzet van de gemeente, samen met de Marokkaanse ouders, de Stichting Marokkanen Enschede Noord (SMEN), het welzijnswerk, politie en justitie is gezorgd voor opvang van de jonge criminelen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot terugkeer van de rust en een veel beter contact met de Marokkaanse jongeren. Succesfactoren zijn achteraf gezien: de inzet van de Marokkaanse gemeenschap, het gericht opzoeken van de jongeren en goede samenwerking tussen instanties, aangestuurd door de gemeente Enschede. Dankzij extra financiele middelen voor criminaliteitsbestrijding en sociale vernieuwing kon destijds de nodiga aandacht aan de Marokkaanse jongeren worden besteed.

Raadsfractie
Een informele ontmoeting met de raadsfractieleden Pier Datema en Hadassa Meijer-Ytsma sloot het werkbezoek af. Daarin kwam onder meer de succesvolle Enschedese aanpak van de gezinscoach voor multi-problem gezinnen aan de orde. Een onderwerp, waar de Kamerfractie van de ChristenUnie graag nog een keer nader over geinformeerd wil worden. Tineke Huizinga gaf aan, dat dit soort bezoeken in het land haar inbreng in de Tweede Kamer een nieuwe impuls geven. Door intensieve kennismaking van de problematiek en de mensen daarachter gaan de zaken leven, waardoor het inzicht in de problemen en succesvolle oplossingen zich verdiept, aldus het ChristenUnie Kamerlid.

Tymon de Weger, wethouder
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Tineke Huizinga op werkbezoek in Enschede'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > juli

Geen berichten gevonden