Personalia: 50ste vrouwelijke raadslid

woensdag 05 januari 2005 17:04

In de rubriek personalia staan berichten over nieuwe en vertrekkende raads- en statenleden van de ChristenUnie en ander persoonlijk nieuws van ChristenUnie politici. Bijdragen zijn welkom via webmaster@christenunie.nl

Door: Jan Rietkerk
 
Afscheid Arie Piet als raadslid van Tholen
Drs. Arie Piet heeft afscheid genomen van de gemeenteraad van Tholen op donderdag 9 december 2004. Burgemeester W. Nuis noemde zijn vertrek een verlies voor Tholen, omdat hij beschikt over een uitgebreide dossierkennis en bovendien een uitstekend debater is. Zijn herhaald pleidooi voor het behoud van de aanwezige molens deed de burgemeester nu dunnetjes over door hem een miniatuurmolentje aan te bieden..
 
En Arie zou Arie niet zijn om nog eenmaal in zijn afscheidsspeech zijn belangrijke items voor het voetlicht te halen. Zijn gedrevenheid voor natuur en milieu, het behoud van de rust en de ruimte als groot gegeven van Gods schepping. Dat bleek ook in zijn afscheidsgeschenkje aan de aanwezigen. Tot groot plezier van allen, kreeg elk een kilo pannenkoekmeel, gemalen bij molen “De Nijverheid”te St. Maartensdijk. In dezelfde vergadering werd Ir. Wim Mol als de opvolger van dhr Piet geïnstalleerd.
 
Afscheid van Bea Vlieger – Ruitenberg als raadslid van Elburg
Met een amendement om bezuinigingen voor bijstandsgerechtigden met 25% terug te draaien heeft Bea Vlieger met verve afscheid genomen van de raad. Op 16 december was men in de oude raadszaal van Elburg bijeen. Het voorstel om het egalisatiefonds te gebruiken om daarmee kostenverhogingen van minima beter te compenseren werd mede gesteund door CDA en PvdA en VVD. Een succes voor Bea Vlieger die daarmee concreet gestalte gaf aan de uitvoering van “het schild voor de zwakkeren”. Burgemeester Visser dankte haar voor inzet en gaf aan namens de raad haar inbreng te zullen missen.
 
Bea Vlieger wordt opgevolgd door Eric Rietkerk. Hij zal zich bezig gaan houden met maatschappelijke zaken. Drs E.A. Rietkerk MBA is vanuit zijn werk in Apeldoorn (3 dagen per week) als directielid op een SO & VSO school voor zeer moeilijk lerende kinderen onderwijskundig goed onderlegd. Naast leren met nieuwe media middels een doctoraal examen onderwijskunde heeft Rietkerk zich de laatste jaren toegelegd op Bovenschools Management. De overige werktijd is hij voorzitter van de Landelijke Vereniging voor ZML scholen te Breda en participeert in de WEC-raad. Deze “Wet op de Expertise Centra raad” behartigt onderwijskundige belangen voor alle scholen die expertise hebben op het gebied van zeer speciale leerlingen. Binnen de gemeente Elburg is op dit moment de bouw van een VMBO school en een Multifunctioneel Centrum actueel. Rietkerk zal binnen de commissie MaZa (maatschappelijke zaken) de lijn van de ChristenUnie fractie doorzetten. Aandacht zal gegeven worden aan het toeristisch beleid en het jongerenwerk van de gemeente Elburg.
 
Afscheid Joop van der Wijngaard als raadslid van Capelle aan den IJssel
Afscheid Joop van den WijngaardJoop van der Wijngaard nam op 13 december 2004 afscheid van de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel. Hij was dertig jaar actief in de Capelse politiek, waarvan de laatste zes jaar als raadslid.
 
Bij zijn afscheid werd Joop benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester mevrouw van Doorne typeerde Joop als een mensenmens, die de dingen recht uit zijn hart zei en deed. Zijn opvolger is Mineke Harmsen-Spruijt.
 
De kiesvereniging Capelle aan den IJssel zal op 24 januari 2005 stilstaan bij dit afscheid. Dan zal de heer G.J. Schutte, oud-GPV Kamerlid, spreken over de zelfstandigheid van de gemeente. Iedereen is van harte welkom.
 
Afscheid Henk Boxum als raadslid van Steenwijkerland
Na 18,5 jaar in de gemeenteraad te hebben gezeten heeft Henk Boxum uit Sintjansklooster afscheid genomen. In de vroegere gemeente Brederwiede heeft hij voor het GPV veel werk verricht, naast zijn drukke werkzaamheden op de Bank. Hij is vier jaar wethouder geweest van de voormalige gemeente Brederwiede (1990-1994) en hij werd twee keer door de pers gekozen tot politicus van het jaar (2001 en 2004). Na de gemeentelijke herindeling in 2000 nam hij namens de ChristenUnie zitting in de gemeenteraad van Steenwijkerland. Bij zijn afscheid is hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Aan het afscheid zal eind januari de kiesvereniging meer aandacht geven. Zijn opvolgster is Vrouwk Bruining-Lok die ook het 50ste vrouwelijke raadslid is dat voor de ChristenUnie het woord zal voeren. Henk Boxum blijft de komende tijd deel uitmaken van de steunfractie, zodat de fractie van zijn kennis en ervaring gebruik kan maken.
 
Koninklijke onderscheiding Sape de Vries, oud-raadslid van Dantumadeel
Sape de VriesOp 21 december jl. is Sape de Vries uit Damwoude benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem opgespeld door Burgemeester Arie Aalbers van Dantumadeel. De Vries heeft volgens Aalbers de onderscheiding te danken aan zijn jarenlange inzet voor de samenleving.
 
De Vries heeft in september afscheid genomen als ChristenUnie raadslid in Dantumadeel. Hij is in totaal 22 jaar raadslid geweest. Daarnaast is De Vries al 37 jaar secretaris van de christelijke muziekvereniging De Bazuin uit Westergeest. Ook is hij al jaren ouderling en sriba van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Damwoude. Daarnaast heeft hij zich als docent aan de Christelijke Mavo "De Saad" in Damwoude jarenlang bezig gehouden met de jeugd in Dantumadeel.

Als opvolgster is Krina Visser-vd Akker uit Zwaagwesteinde geïnstalleerd als raadslid voor de ChristenUnie.
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Personalia: 50ste vrouwelijke raadslid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > januari

Geen berichten gevonden