Verburg moet gedupeerden uitbetalen

woensdag 21 april 2010 14:14

Dertig tot veertig gedupeerden van de Aardappelspindelknolviroïde (PSTVd) moeten schadevergoeding krijgen voor het ontruimen van hun kwekerij. Dat zegt Tweede Kamerlid Ernst Cramer van de ChristenUnie, die hierover schriftelijke Kamervragen heeft ingediend.

Eerder al vroegen de tuinders om een compensatieregeling, maar de minister wees dit van de hand. Een aantal kwekers hield stug vol en werd in het gelijk gesteld. De andere gedupeerden moeten nu alsnog een vergoeding krijgen, vindt Cramer. ,,Door vier tuinders in het gelijk te stellen erkent de minister dat het bij PSTVd niet gaat om een bekend bedrijfsrisico. Dat geldt dan dus ook voor de andere gedupeerde tuinders.”

Schriftelijke vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Kent u het bericht uit De Boomkwekerij: ‘schade boktor normaal bedrijfsrisico’[1] waarin gereageerd wordt op uw brief aan de Kamer van 9 april 2010 waarin u aangeeft dat de PSTVd-kwestie niet te vergelijken is met de boktor omdat de boktor niet aan te merken is als onbekend risico?

Is het de minister bekend dat de PSTVd-kwestie nog steeds de gemoederen bezig houdt omdat in 2007 rond de 30 a 40 gedupeerden van PSTVd waren die op dringend advies van het ministerie van LNV de procesgang om schadevergoeding te krijgen hebben gestaakt omdat het volgens het ministerie van LNV vergeefse moeite zou zijn, terwijl na volhardendheid van 4 kwekers om door te blijven procederen schadevergoeding toch gerechtvaardigd bleek?

Is de minister het eens met de constatering van het College van Bezwaar en Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) dat de schade door PSTVd in kuipplanten niet volledig tot het normale bedrijfsrisico kon worden gerekend omdat het tot het najaar van 2006 niet bekend was dat het viroïde in de kuipplanten kan voorkomen, het viroïde symptoomloos aanwezig kan zijn in kuipplanten en het viroïde vóór 2006 in kuipplanten niet kon worden aangetoond[2]?

Is de minister het eens met de conclusie dat deze constatering van het CBb afwijkt van de reactie van het ministerie van LNV in 2007 in de richting van de ongeveer 30 a 40 gedupeerden van PSTVd? Zo ja, wat voor gevolgen verbindt zij hieraan? Zo nee, waarom niet?

Kan de minister aangeven wat er voor de overige gedupeerde kuipplantenkwekers gedaan wordt die zijn gestopt met procederen op advies van LNV en hun rechtsbijstandverzekering, nu blijkt dat PSTVd niet onder het normale bedrijfsrisico viel zoals destijds is aangegeven? Is het niet zo dat in het kader van rechtsgelijkheid het beroep op schadevergoeding open moet staan voor alle gedupeerden?

Is de minister bereid om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de overige gedupeerden en hun brancheorganisatie om tot een passende oplossing te komen voor alle getroffen kuipplantenkwekers uit 2007? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.deboomkwekerij.nl/nieuws/5285/schade-boktor-normaal-bedrijfsrisico

2 Uw brief aan de Kamer van 9 april 2010 betreffende Bedrijfsschade door de boktor en eventuele vergoeding op grond van artikel 4 van de Plantenziektenwet

 

 

 

 

Labels
Ernst Cramer

« Terug

Reacties op 'Verburg moet gedupeerden uitbetalen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > april

Geen berichten gevonden