Luisteronderzoek negeert multiculturele jongeren

Speak Your Mind 705x275woensdag 16 februari 2011 17:44

De ChristenUnie vind het onbegrijpelijk dat multiculturele jongeren op dit moment worden genegeerd in het Continu Luisteronderzoek. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Luisteraars van radiostation FunX worden nu gepasseerd terwijl hier een grote groep jongeren uit de grote steden naar luisteren. Ook hun mening is belangrijk voor het luisteronderzoek omdat aan de hand daarvan belangrijke besluiten worden genomen die ook FunX raken.“

Tweede Kamerleden Tofik Dibi (GroenLinks) en Joël Voordewind hebben hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘NPO: Commerciële zenders houdt FunX buiten CLO?
  2. Klopt het dat commerciële radiopartijen bewust verbeteringen van het Continu Luisteronderzoek saboteren? Zo ja, welke mogelijkheden heeft u om in te grijpen?
  3. Bent u met mij van mening dat het van groot belang is dat de “onzichtbare” stadsjongeren van 15 tot en met 34 jaar worden meegenomen in het luisteronderzoek? Hoe beoordeelt u in dat verband de aanbevelingen van de Universiteit Utrecht om de representativiteit te verbeteren ?
  4. Bent u met mij van mening dat het CLO zo snel mogelijk wel representatief dient te zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen zodat we niet hoeven te wachten tot 2012?

Voordewind is hierover geïnterviewd op funx.nl

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer
Werkgroep multicultureel

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > februari

Geen berichten gevonden