ChristenUnie wil zorgvuldigheid bij gemeentelijke herindeling

Cynthia Ortega in Tweede Kamerwoensdag 02 november 2011 16:07

De huidige procedure van minister Donner wekt de schijn van willekeur en veroorzaakt veel onrust bij de betrokken partijen. De ChristenUnie heeft daarom de minister met een motie opgeroepen om te kiezen voor één herindelingskader ter beoordeling van lopende dossiers. De motie is vandaag door de Kamer aangenomen. “Deze motie schept duidelijkheid voor de betrokken gemeenten en haar burgers. Een volstrekt duidelijk signaal aan de Minister om nu wel zorgvuldigheid te betrachten bij dergelijke gevoelige dossiers”, aldus Ortega-Martijn.

De Minister stelde eerder dat hij tegelijk een herzien en een oud beleidskader gemeentelijke herindeling gebruikt. Mevr. Ortega-Martijn vindt dat Minister Donner op deze manier zeer onzorgvuldig omgaat met lopende dossiers van gemeentelijke herindeling. De minister zegde wel toe specifiek aan te geven wanneer hij welk kader gebruikt. Ortega-Martijn: “Zo’n halve toezegging snijdt geen hout. De Minister gaat voorbij aan de noodzaak van een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces”.

 


MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN VAN RAAK

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister een nieuw beleidskader gemeentelijke  herindelingen aan de Kamer heeft gezonden;

overwegende, dat de minister heeft aangegeven bij lopende herindelingdossiers zowel het oude als het nieuwe beleidskader te willen hanteren;

van mening, dat dit een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces niet ten goede komt;

verzoekt de regering lopende herindelingdossiers te toetsen op basis van een en hetzelfde beleidskader en zodoende een eenduidig, zorgvuldig en transparant beleid te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Van Raak

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > november

Geen berichten gevonden