ChristenUnie: Plannen waterveiligheid niet Zeelandproof

Esmee Wiegman knot wilgendinsdag 06 december 2011 10:09

De ChristenUnie vindt dat de waterschappen in Zeeland te veel geld gaan betalen aan het hoogwaterbeschermingsprogramma(HWBP). Met het HWBP wordt er voor gezorgd dat dijken en waterkeringen voldoen aan de wettelijke normen. Kamerlid Esmé Wiegman vindt het onbegrijpelijk dat de staatssecretaris waterschappen in de kustprovincies en bij de grote rivieren zwaar gaat belasten door 10% van de kosten neer te leggen bij deze waterschappen. Hierdoor worden inwoners en boeren van waterrijke omgevingen extra belast met de kosten van bijvoorbeeld dijken. Vanmiddag zal er over dit onderwerp worden gesproken in de Tweede Kamer.

Het HWBP is bedoeld om de waterkeringen zoals dijken te kunnen betalen en zo aan de wettelijke norm te laten voldoen. Waterschappen en het Rijk betalen beide 50% van deze kosten. Om te voorkomen dat bewoners en boeren in dunbevolkte, waterrijke gebieden hoge belasting betalen voor het onderhoud van de dijken is er gekozen voor een solidaire, eerlijke verdeling van de lasten. Alle waterschappen in het land betalen evenredig mee aan de kosten voor het hoogwaterbeschermingsprogramma.

De ChristenUnie vindt het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Atsma hiervan afwijkt door 10% van de kosten van een project bij het waterschap neer te leggen waar het project plaatsvindt. Hierdoor worden waterschappen in dunbevolkte, waterrijke gebieden alsnog extra zwaar belast. Wiegman: ,,Dit betekent voor inwoners uit kleine dorpjes in Zeeland of bij de grote rivieren extra belasting. De plannen van de staatssecretaris zijn zeer schadelijk voor boeren en ondernemers in deze waterrijke gebieden. Dit is tegen alle afspraken dat plannen voor waterveiligheid ‘Zeelandproof’ moeten zijn.”

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer
Water

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > december

Geen berichten gevonden