Wiegman: ruimere inkomensgrens voor tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Esme lachdonderdag 15 december 2011 16:46

De ChristenUnie wil de hoogte voor de grens van de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten verruimen. Door de grens op te hogen krijgen hebben meer mensen recht op een vergoeding. De ChristenUnie roept de regering op om de inkomensgrens te verhogen. Wiegman: ,,Met de vastgestelde inkomensgrens wordt een te grote groep uitgesloten van een tegemoetkoming.”

,,Naast de lage inkomensgroep moeten ook de middeninkomens in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.” aldus het Kamerlid. Bij de huidige grens hebben gezinnen met een inkomen van 35100 euro geen recht meer op een vergoeding. De ChristenUnie vindt deze grens te laag. Deze grens zou hoger moeten liggen, daarom moet de maximum grens van de zorgtoeslag worden overgenomen.

Het Centraal Administratie Kantoor regelt de tegemoetkoming van de WTCG. Wiegman vindt het mooi dat het Centraal Administratie Kantoor (CAK) mensen de mogelijkheid biedt om de WTCG terug te storten. ,,Het zou een erg mooi gebaar zijn van dit kabinet wanneer de som van de niet-uitgekeerde bedragen te investeren in een fonds ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van leven voor chronisch zieken en gehandicapten” aldus het Kamerlid.

De ChristenUnie wil verder dat de selectiecriteria voor de tegemoetkoming uitgebreid worden. Wiegman: ,,Mensen met een auditieve handicap vallen bijna structureel buiten de boot. Het systeem dat de WTCG regelt, registreert automatisch chronisch zieken en gehandicapten terwijl dove mensen daarbij vaak overgeslagen worden. Wanneer er naar het systeem gekeken wordt, roep ik de minister op ook dit onderdeel snel aan te pakken.”

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > december

Geen berichten gevonden