ChristenUnie wil behoud basisbeurs studenten

donderdag 19 januari 2012 16:25

De ChristenUnie is tegen het kabinetsplan om een sociaal leenstelsel in te voeren in de masterfase. Tweede Kamerlid Carola Schouten: ,,De toegankelijkheid van het hoger onderwijs staat onder druk als het sociaal leenstelsel wordt ingevoerd, dat vind ik zorgelijk. Studenten zullen een extra drempel ervaren als zij aan een master willen beginnen, zeker wanneer de ouders deze studie niet zomaar kunnen betalen.” Bovendien is de ChristenUnie kritisch op de opeenstapeling van financiële maatregelen, waar studenten in korte tijd mee te maken krijgen. Het gaat niet alleen om het sociaal leenstelsel, maar ook om de langstudeerdersmaatregel en het inkorten van het OV-reisrecht.

Vorige week stelde de ChristenUnie al Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de Nederlandse economie een nijpend tekort aan technici heeft. Omdat bètatechnische studies een tweejarige master kennen, worden deze studenten extra geraakt door deze wet. Schouten: “Ik vraag het kabinet op zijn minst om deze studenten een jaar extra studiefinanciering toe te kennen, zodat financiële overwegingen geen belemmering vormen om aan een bètastudie te beginnen. Alle extra instroom in bètastudies hebben we hard nodig om aan de vraag van het bedrijfsleven te voldoen. Het kabinet werpt nu extra drempels op om aan een bètastudie te beginnen.”

Labels
Carola Schouten
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > januari

Geen berichten gevonden