Peter Ester: 'Geef jongeren meer zeggenschap bij pensioenfondsen'

foto peter ester lange balkdinsdag 24 januari 2012 20:32

"Het wordt de hoogste tijd dat we ons pensioenstelsel 'generatiebestendig' maken", vindt ChristenUnie-senator Peter Ester. Hij wil dat jongeren meer te zeggen krijgen bij de pensioenfondsen. Ester deed zijn uitspraken bij een debat over een wetsvoorstel dat pensioengerechtigden zeggenschap wil geven in pensioenfondsen.

Ester gaf in het debat aan voorstander te zijn van meer zeggenschap voor ouderen, zoals het wetsvoorstel wil. "Het is begrijpelijk dat gepensioneerden direct vertegenwoordigd willen zijn in de besturen van de fondsen die hun pensioengelden beheren. Het gaat immers om hun oudedagsvoorziening. Gepensioneerden zijn daarmee  directe en volwaardige stakeholders wat betreft een goed beheer van de pensioenfondsen. Het is goed dat dit wetsvoorstel dat wil regelen."

Toch is dat voor de senator niet voldoende: "De ChristenUnie hecht zeer aan een toekomstbestendig pensioenstelsel. Ofwel een stelsel dat niet alleen de belangen van huidige gepensioneerden maar ook van toekomstige gepensioneerden zwaar mee weegt. Deze laatste groep - de jongeren van nu - komt nauwelijks aan bod in de hele discussie over vertegenwoordiging in de besturen van de pensioenfondsen. Dat is de ontbrekende tweede stap. Een reconstructie van het representatiedebat laat zien dat de belangen van de jongerengeneratie maar zeer mondjesmaat aan de orde komen. Hun perspectief ontbreekt. Dat moet anders."

Volgende week wordt over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer gestemd.

Lees hier de hele bijdrage van Peter Ester aan het debat.

Labels
Eerste Kamer
Peter Ester

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > januari

Geen berichten gevonden