Waarom de ChristenUnie tegen wetsvoorstel passend onderwijs stemt

cynthia+ortega+tweede+kamer-610donderdag 15 maart 2012 14:11

De Tweede Kamer heeft gestemd over het wetsvoorstel en de bezuinigingen op het Passend onderwijs. De ChristenUnie heeft hier tegen gestemd en Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn legt uit waarom: ,,Streven naar inclusief onderwijs waarbij je kind volwaardig kan en mag meedoen. Wie kan daar tegen zijn. De ChristenUnie is dan ook een voorstander van Passend onderwijs. Waar het mogelijk is moeten kinderen die extra ondersteuning nodig hebben mee kunnen doen in het regulier onderwijs. Dat neemt niet weg dat het speciaal onderwijs er altijd zal blijven en dat is maar goed ook. Van meerdere ouders heb ik gehoord dat hun kinderen niet goed konden meekomen in het regulier onderwijs, maar dat zij in het speciaal onderwijs zich goed ontwikkelen en goed presteren. Het gaat om de balans. Wat is passend voor het kind, in het licht van wat het regulier onderwijs redelijkerwijs kan bieden.

,,We staan nu voor de vraag of de grote stelselwijziging die nu voorligt, die balans biedt. Terwijl op de achtergrond ook de forse bezuiniging van 300 miljoen meespeelt, waarbij kostbare expertise verloren dreigt te gaan. De ChristenUnie stelt dan het volgende vast. Er zijn geen concrete inhoudelijke doelen geformuleerd. Daarnaast is er sprake van onvoldoende invoeringstijd om onder andere docenten te scholen. Er ontbreekt een duidelijke regie en er zijn geen voorbeelden van positieve effecten, doordat een aantal experimenten voortijdig zijn beëindigd. Gedurende het debat is onduidelijk gebleven wat de impact zal zijn op de kwaliteit van het onderwijs en kwetsbare kinderen. De minister bleef uitgaan van veronderstellingen, maar kinderen zijn geen proefkonijnen. Als voormalig lidvan de commissieDijsselbloem weet ik als geen ander wat er allemaal verkeerd is gegaan in het verleden bij de invoering van onderwijsvernieuwingen. Met deze kennis en het voorliggend wetsvoorstel vrees ik dat de geschiedenis zich zal herhalen. Een uitvoeringstoets had deze zorgen kunnen weghalen, maar zowel het amendement als de motie die dat had kunnen bewerkstelligen zijn weggestemd. De ChristenUnie zal dan ook tegen dit wetsvoorstel stemmen.”

Labels
Cynthia Ortega
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > maart

Geen berichten gevonden