Voordewind: 'Zorgen over quotum aanhouden illegalen'

Joel Voordewind_Ruben Timman_top2dinsdag 20 maart 2012 11:40

Bijna de voltallige oppositie wil tekst en uitleg van de ministers Gerd Leers van Immigratie, Integratie en Asiel en Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie over afspraken die ze hebben gemaakt met de politie. De bewindslieden willen dat de politie dit jaar 4800 illegalen aanlevert bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV). Tweede Kamerlid Joël Voordewind stelde kamervragen samen met Kamerleden van PvdA, GroenLinks, D66 en SP.

Voordewind: "Wordt er een prijs gezet op het hoofd van iedere illegaal? Laat de politie criminelen gaan vangen. Het verbaast mij dat het kabinet nu toch wel opeens met een bonnenquotum wil werken. Deze maatregel drijft illegale vreemdelingen juist nog dieper de illegaliteit in, met alle dramatische gevolgen van dien."

De vragen

  1. Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Zorgen over quotum aanhouden illegalen’ en de uitzending van Nieuwsuur die hierover ging? 1) 
  2. Kan de minister aangeven hoe groot de groep illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen is, hoeveel van deze vreemdelingen zich schuldig hebben gemaakt aan, dan wel verdacht worden van, het plegen van een misdrijf en hoeveel van deze vreemdelingen de openbare orde verstoren of anderszins overlast veroorzaken, conform de definitie die de minister in de Resultaatafspraak Intensivering Vreemdelingentoezicht 2012-2014 daarvoor geeft?
  3. In de Resultaatafspraak Intensivering Vreemdelingentoezicht 2012 – 2014 wordt afgesproken dat het aantal overdrachtsdossiers van de Vreemdelingenpolitie aan de Dienst Terugkeer en Vertrek 2012 stijgt met 10% ten opzichte van de realisatie over 2010, welk percentage is dat ten opzichte van 2011? Kan de minister aangeven wat beoogde toename ten opzichte van 2010 en 2011 en de totaal opgave aan te houden vreemdelingen is in absolute aantallen?
  4. Hoe verhoudt het instellen van een quotum met betrekking tot het aantal aan te houden en illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, zich tot het eerder afschaffen van de bonnenquota?
  5. Hoe voorkomt u dat, vanwege de intensivering van de opsporing van illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, de hulpverlening voor deze mensen in de knel komt, zij medische zorg en onderwijs gaan mijden en daarmee nog verder uit beeld raken? 
  6. Sluit u uit dat, vanwege de verplichting tot meer objectgerichte controles door de politie, gepost zal worden bij plekken waarvan bekend is dat er, bijvoorbeeld in het kader van hulpverlening, adviesen voedselverstrekking, veel ongedocumenteerden komen?
  7. Op welke wijze gaat de politie deze procentuele stijging realiseren, nu dit moet gebeuren met de bestaande formatie? Ten koste van welke andere taken zal dit moeten gaan? Labels
Integratie
Joël Voordewind
Justitie
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Voordewind: 'Zorgen over quotum aanhouden illegalen''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2012 > maart

Geen berichten gevonden