ChristenUnie stemt tegen wetsontwerp herindeling Goeree-Overflakkee, Wiegman licht toe.

2012-esme-wiegman-ap-roukema-0702dinsdag 17 april 2012 16:19

ChristenUnie Kamerlid Esmé Wiegman heeft tijdens de stemmingen over herindeling van Goeree-Overflakkee uitleg gegeven waarom de ChristenUnie tegen het wetsontwerp voor de herindeling is. Hieronder staat de verklaring van Wiegman.

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie heeft uiteindelijk besloten tegen dit wetsvoorstel te stemmen. Dat is geen stem tegen Middelharnis, Dirksland en Oostflakkee, of een stem voor Goedereede. Het is namelijk niet aan de Kamer om het inhoudelijke werk van gemeenten of provincies over te doen. De Kamer heeft wel de taak om te toetsen of een herindelingsvoorstel voldoet aan het kader dat daarvoor geldt. Mijn fractie heeft de minister hierover gisteren kritisch bevraagd. We kunnen niet anders dan concluderen dat de minister onzorgvuldig handelt door twee verschillende beleidskaders te hanteren. In het hernieuwd beleidskader staat dat de provincie slechts in uitzonderlijke gevallen een herindeling mag initiëren, terwijl daar nu geen sprake van lijkt te zijn.

Bovendien stelt de minister dat een herindeling pas aan de orde is indien dit het enige reële alternatief is. Ook dat heeft de minister niet inhoudelijk kunnen onderbouwen. Nu met het wetsvoorstel is ingestemd door een meerderheid van de Kamer, spreekt de ChristenUnie de wens uit dat er ook een meerderheid zal zijn voor de motie waarover wij nu gaan stemmen, als handreiking om een serieuze poging te doen om de inhoudelijke bezwaren van de gemeente Goedereede te helpen wegnemen binnen de nieuw te vormen gemeente.

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > april

Geen berichten gevonden