ChristenUnie presenteert Idealen in crisistijd

Arie Slob 2012donderdag 19 april 2012 08:58

Terwijl het kabinet al zeven weken achter de hekken van het Catshuis aan het vergaderen is hoe de crisis het hoofd te bieden, presenteert de ChristenUnie haar pakket aan bezuinigingen, hervormingen en correcties van het huidige beleid. Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Deze crisis los je niet op zonder een visie op de samenleving. Daarom vinden wij dat er nu hervormd moet worden op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in de zorg. Om onze jongeren in de toekomst een goed bestaan te kunnen garanderen is daarvoor wegkijken echt onverantwoord. Wij presenteren dan ook geen pretpakket, maar een wenkend perspectief.” De partij verlaagt de kosten van arbeid en stimuleert de werkgelegenheid van groepen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

De ChristenUnie voelt een grote verantwoordelijkheid om Nederland door de economische crisis te leiden. Daarvoor moeten we erkennen dat we te maken hebben met een schuldencrisis, aldus Slob: ,,We kunnen niet op deze te grote voet door blijven leven, we zullen nu echt keuzes moeten maken hoe we voorzieningen betaalbaar en toegankelijk houden.” De ChristenUnie presenteert zeven hervormingsvoorstellen op onder meer de woningmarkt, de arbeidsmarkt, in de zorgsector, milieu en op het terrein van mobiliteit. De ChristenUnie ontziet in haar plannen gezinnen met kinderen, chronisch zieken en gehandicapten. De partij handhaaft het budget voor ontwikkelingssamenwerking en vindt een nieuwe bezuiniging onbespreekbaar.

Ook repareert de partij voor 1,5 miljard aan slechte maatregelen van dit kabinet zoals de bezuinigingen op passend onderwijs, de huishoudinkomenstoets in de bijstandswet, het natuurbeleid en de bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. 

Volgens Slob is het van groot belang dat we gezamenlijk de crisis te lijf gaan. Slob: ,,Daarom is een sociaal akkoord met werkgevers en werknemers zo cruciaal. Met hen moeten we afspraken maken over loonmatiging, de toegang van arbeidsgehandicapten en ouderen op de arbeidsmarkt. We hebben daar ieders inzet voor nodig.”

De partij denkt met haar plannen in 2013 op een begrotingstekort van 3,0 % uit te komen en in 2015 tussen de 0 en 1%. Structureel leveren de plannen een saldoverbetering van 20-23 miljard op. Deze cijfers zijn onder voorbehoud van de doorrekeningen van het CPB.

Enkele maatregelen op een rij:

  • Hogere BTW, belasting van milieuvervuilende activiteiten en mobiliteit om de lasten op arbeid fors te verlagen en daarmee de werkgelegenheid te stimuleren.
  • Een regeldruk-korting van één procent op de begrotingen van alle ministeries, behalve ontwikkelingssamenwerking.
  • Een verhoging van de AOW-leeftijd met drie maanden vanaf 2013. De WW in het eerste half jaar wordt door de werkgever betaald. Maar op de arbeidsmarkt wil de ChristenUnie vooral investeren door het voor werkgevers aantrekkelijker te maken oudere werknemers in dienst te nemen. Vanaf 2015 wordt de WW-duur ingeperkt.
  • Een stringent preventiebeleid om zorguitgaven te voorkomen. Specialisten moeten in loondienst, het zorgverzekeringspakket wordt verkleind, hogere eigen bijdragen en er moet een zorgspaarssysteem komen, waardoor mensen zorgvoorzieningen zoals aangepast wonen op hun oude dag zelf kunnen bekostigen.
  • Door de aftrek voor de eigen woning in een periode van 20 jaar te beperken tot dertig procent, de aftrek te laten gelden voor hypotheken tot maximaal 750000 euro wordt op termijn vijf miljard bespaard. Aflossen wordt gestimuleerd en de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft.

Een uitgebreide toelichting op alle voorstellen vind u hier.


Bekijk hieronder de reactie van Arie Slob:

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20120419 ChristenUnie Idealen in Crisistijd578,8 kBapplication/pdfdownload
Labels
Arie Slob
Tweede Kamer
Werkgelegenheid

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > april

Geen berichten gevonden