Wiegman wil weidegang koeien stimuleren

2012-esme-wiegman-ap-roukema-0686woensdag 25 april 2012 21:56

,,Weidegang moet worden gestimuleerd", vindt Tweede Kamerlid Esme Wiegman. Het Kamerlid wil dat in het Europese Landbouw Beleid aandacht is voor boeren die hun koeien veel de wei in sturen. ,,In Denemarken is de weidegang enorm teruggelopen onder druk van de markt, waardoor dieren nu veel meer in de stal staan. Dat moeten we hier niet hebben. Weidegang is van grote waarde. Het is goed voor het dierenwelzijn en behoud van het Nederlandse cultuurlandschap. In het Europese beleid moet rekening worden gehouden met dit soort specifieke kenmerken van de Nederlandse landbouw." Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor dit voorstel.

De tekst van de aangenomen motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de 30 procent vergroeningsmaatregelen maatwerk mogelijk moet zijn voor de regio,

overwegende dat weidegang van grote waarde is, zowel vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, als vanuit het oogpunt van het Nederlandse cultuurlandschap,

constaterende dat de regering heeft uitgesproken zich te willen inzetten voor het beter laten aansluiten van programma’s bij maatschappelijke voorkeuren op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en dierenwelzijn,

verzoekt de regering zich er voor in te zetten dat weidegang via de vergroeningsmaatregelen daadwerkelijk wordt gestimuleerd,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wiegman-Van Meppelen Scheppink

 

Labels
Dierenwelzijn
Esmé Wiegman
Landbouw
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > april

Geen berichten gevonden