Het Lente-akkoord: de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij

Arie Slob 2012vrijdag 18 mei 2012 12:05

De ChristenUnie heeft samen met D66, GroenLinks een Lente-akkoord gesloten met de coalitiepartijen VVD en CDA. De ChristenUnie heeft dit gedaan om te voorkomen dat 2012 een verloren jaar zou gaan worden en de staatsschuld verder zou oplopen. En we wilden alles op alles zetten om de pijn van de bezuinigingen eerlijk te verdelen. Met het weglopen van de PVV uit het Catshuis was kabinet- Rutte haar meerderheid kwijt. Een politieke crisis leek onafwendbaar. ChristenUnie-leider Arie Slob heeft toen het initiatief genomen om samen met andere partijen in de Tweede Kamer tot afspraken te komen voor het begrotingsjaar 2013. Deze plannen worden op dit moment doorberekend door het Centraal Plan Bureau. Een deel van de plannen zijn bij de Telegraaf terecht gekomen. De belangrijkste vragen en antwoorden.

Luister hier een interview met BNR over het akkoord.

Waarom heeft de ChristenUnie hiertoe het initiatief genomen?

ChristenUnie-leider Arie Slob riep premier Rutte al maanden op om zaken te doen met de Tweede Kamer om de economische crisis aan te pakken. De werkloosheid loopt snel op, de economische groei neemt af en het begrotingstekort zou drastisch gaan stijgen. Zonder een akkoord zou de situatie nog verder verslechteren. Dat konden we niet laten gebeuren.

Is een oplopend begrotingstekort een probleem dan?

Jazeker. Een begrotingstekort houdt in dat de overheid meer geld uitgeeft dan er binnen komt. Dat is inmiddels al jaren het geval en dat heeft geleid tot een enorme staatsschuld van meer dan 400 miljard euro, waarover we ieder jaar zo'n tien miljard alleen al aan rente betalen. De ChristenUnie streeft naar begrotingsevenwicht. Een principe dat in ieder huishouden wordt nagestreefd geldt ook voor de overheid. Een begrotingstekort van 3% in 2013 is nooit een doel in zichzelf geweest, maar een belangrijk streven voor het komende jaar. Niet alleen omdat Brussel dat van ons verlangt.

Wat is de inzet van de ChristenUnie geweest voor de crisisaanpak?

De ChristenUnie heeft op 19 april 2012 haar eigen crisisaanpak  ‘Idealen in crisistijd’ (www.christenunie.nl/nl/idealenincrisistijd) gepresenteerd. De plannen zijn doorberekend door het CPB en kennen 3 uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn ook terug te vinden in het zogenaamde Lente-akkoord, te weten:

  1. Nu beginnen met hervormen van sectoren die muurvast zitten: de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de zorg, vergroening en fiscaal beleid. Juist met het oog op jonge generaties zijn veranderingen noodzakelijk. In het akkoord wordt hiermee een begin gemaakt.
  2. Terugdraaien van slechte kabinetsmaatregelen zoals de bezuinigingen op het Passend Onderwijs, het Persoonsgebonden Budget, natuurbeleid, de eigen bijdrage in de GGZ, het openbaar vervoer en de huishoudinkomenstoets. Al deze bezuinigingen zijn geheel of grotendeels teruggedraaid. Ook is voorkomen dat er 750 miljoen extra op ontwikkelingssamenwerking is bezuinigd.
  3. Aanpak van de crisis: onder andere het goedkoper maken arbeid, het behouden van werkgelegenheid en  het vergroenen van het belastingstelsel. Deze ChristenUnie-wensen zijn in het Lente-akkoord opgenomen.

De koopkracht gaat naar beneden. Dat is toch ongewenst?

Het Lente-akkoord is geen akkoord zonder pijn. Het is onmogelijk om 12 miljard te bezuinigen zonder dat iemand er iets van merkt. Wel is mede door de inzet van de ChristenUnie ervoor gezorgd dat mensen met de laagste inkomens worden gecompenseerd voor bijvoorbeeld een verhoging van een eigen risico in de zorg. We hebben 1,5 miljard euro uitgetrokken om koopkrachtdaling te repareren. We hebben geprobeerd de lasten eerlijk te verdelen, waarbij we rekening hebben gehouden met de laagste inkomens.   

Wanneer worden de definitieve plannen bekend?

De ChristenUnie wil dat de definitieve en complete plannen zo snel mogelijk bekend kunnen worden gemaakt. De komende dagen zullen de plannen worden doorgerekend en daarna lichten we de definitieve plannen toe. Wij kunnen deze plannen aan iedere Nederlander uitleggen. 

Is dit Lente-akkoord nu de basis voor het nieuwe verkiezingsprogramma?

Dit akkoord is een onderhandelingsresultaat van 5 politieke partijen waar de ChristenUnie veel van haar eigen plannen in kan herkennen. Op sommige punten zouden wij zelf een andere afweging maken. Maar in ons verkiezingsprogramma schrijven wij onze eigen plannen op, die deels zullen overlappen met dit akkoord. En in ons verkiezingsprogramma zal het niet alleen gaan over het oplossen van de economische crisis maar ook over de verandering die nodig is om te komen tot een sterke samenleving waarin mensen weer omzien naar elkaar. Er is gelukkig meer dan economie. Half juni presenteren we ons verkiezingsprogramma waarin we de kiezer laten zien waarom een stem op de ChristenUnie een stem voor de verandering is. Op inhoud en stijl.

Labels
Arie Slob
Carola Schouten
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden