Vragen over mogelijke doodstraf Afghaanse bekeerling

woensdag 22 maart 2006 09:14

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over mogelijke doodstraf Afghaanse bekeerling.

  1. Kent u het bericht «Tot christendom bekeerde Afghaan hangt doodstraf boven het hoofd»?1
  2. Kunt u op grond van eigen informatie bevestigen dat de persoon in kwestie tot het christendom is bekeerd, door zijn familie is aangegeven en nu het risico loopt door de rechter ter dood veroordeeld te worden?
  3. Is volgens de Afghaanse wetgeving overgang van de ene naar de andere religie toegestaan? Hoe verhoudt zich op dit punt de nationale Afghaanse wetgeving tot het islamitische recht?
  4. Klopt het dat de Afghaanse president Karzai toestemming moet verlenen voor het uitvoeren van de doodstraf? Bent u bereid hem dringend te verzoeken geen toestemming te verlenen voor het voltrekken van deze doodstraf? Bent u tevens bereid om in uw contacten met de Afghaanse regering aan te dringen op het waarborgen van de vrijheid van godsdienst, wat ook inhoudt het recht om van godsdienst te veranderen?
  5. In hoeverre geeft het in deze vragen genoemde geval aanleiding om het jongste ambtsbericht terzake van de positie van bekeerlingen aan te vullen, gegeven het feit dat in het ambtsbericht over Afghanistan van 29 juli 2005 staat dat er in de eerste zes maanden van vorig jaar geen veroordelingen tot de doodstraf wegens afvalligheid bekend zijn en dat in het op 21 maart 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden nieuwe ambtsbericht hetzelfde wordt gemeld over de verslagperiode waarop het ambtsbericht terugblikt?
Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Ormel (CDA), ingezonden 22 maart 2006, vraagnummer (2050610110).

1 Gazet van Antwerpen, www.gva.be, 20 maart 2006; zie ook «Afghaanse christen wacht doodstraf», Reformatorisch Dagblad, 21 maart 2006.
Labels
Tineke Huizinga
Tweede Kamer
Vragen

« Terug

Reacties op 'Vragen over mogelijke doodstraf Afghaanse bekeerling'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > maart

Geen berichten gevonden