Het Lenteakkoord: Economie & Samenleving

Arie Slob 2012vrijdag 25 mei 2012 16:04

‘Leren is investeren’: wat betekent dit akkoord voor het onderwijs?

Ieder talent telt! De ChristenUnie heeft zich daarom ingezet om de bezuiniging op de begeleiding van zorgleerlingen ongedaan te maken. In 2013 zou 100 miljoen euro worden gekort op passend onderwijs, op langere termijn zelfs 300 miljoen euro. Al vanaf de start van kabinet Rutte 1 in 2010 heeft de ChristenUnie zich tegen de bezuiniging op het passend en speciaal onderwijs verzet. Bovendien gaat de prestatiebeloning voor leraren niet door, een maatregel waar het onderwijs niet op zit te wachten. In overleg met de sector wordt 75 miljoen euro geïnvesteerd in de kwaliteit van leraren en schoolleiders. De basisbeurs blijft behouden voor Masterstudenten. De ChristenUnie is hier ook voorstander van.

Blijven we investeren in ontwikkelingssamenwerking?

Er wordt in 2013 niet verder bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. De ChristenUnie heeft zich er keihard voor ingezet dat de rekening niet bij de allerarmsten wordt neergelegd. Ook in tijden van bezuinigingen hebben we de taak om onze naasten in nood te helpen. 

Wat heeft de ChristenUnie binnengehaald met dit akkoord?

De ChristenUnie is tevreden dat het een aantal zeer belangrijke maatregelen heeft kunnen verwezenlijken.

Het gaat in het bijzonder om de volgende maatregelen:

Zorg

 • geen bezuiniging op het Persoon Gebonden Budget
 • geen eigen bijdrage in de GGZ voor de zwakkeren
 • 100 miljoen euro voor preventie en palliatieve zorg
 • de IQ-maatregel wordt niet doorgevoerd

    Ontwikkelingssamenwerking

 • Bezuiniging ontwikkelingssamenwerking voorkomen

Duurzaamheid

 • Vergroening van de economie
 • Terugdraai van bezuinigingen op natuur

 Onderwijs

 • geen bezuinigingen op passend en speciaal onderwijs 
 • behoud van de basisbeurs voor studenten in de Masterfase
 • 75 miljoen euro voor kwaliteit van leraren en schoolleiders

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

 • Huishoudinkomenstoets afgeschaft
 • Toekomstbestendige AOW en pensioen

Woningmarkt

 • Begin hervorming op de woningmarkt

Mobiliteit

 • Investering twee regionale spoorlijnen tussen Ede-Barneveld en Zwolle-Wierden

Koopkracht

 • Koopkrachteffecten eerlijk verdeeld en relatief beperkt gelet op de forse bezuinigingen
Labels
Arie Slob

« Terug

Reacties op 'Het Lenteakkoord: Economie & Samenleving'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden