Het lenteakkoord: Woningmarkt

Arie Slob 2012vrijdag 25 mei 2012 16:41

Woningmarkt

Kan ik mijn huurtoeslag niet verliezen door de extra stijging van de huur op grond van inkomen?

In het Lente-akkoord staat dat de huur voor huurders met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 euro maximaal 1% extra mag groeien boven de inflatie. In principe komen huurders in deze inkomensgroepen niet in aanmerking voor huurtoeslag. Voor huurders met een lager inkomen geldt de extra huurstijging niet.

Waarom worden de huren voor huurders met een inkomen boven de 33.000 euro extra verhoogd, is dat wel eerlijk? 

De ChristenUnie vindt het onrechtvaardig als mensen een relatief lage huur betalen als hun inkomen inmiddels is gestegen (het zogenaamde scheefwonen). Als een huurder meer is gaan verdienen en de huur lager is dan de maximaal toegestane huur dan mag de huur wat betreft de ChristenUnie sneller stijgen, zolang de maximale huur niet is bereikt. Dit is ook eerlijker ten opzichte van nieuwe huurders die vaak een hogere huur moeten opbrengen dan zittende huurders. Wel vindt de ChristenUnie het van belang dat verhuurders vrij blijven in het vaststellen van de huur. De extra huurstijging is dan ook wat maximaal toegestaan is, de verhuurder kan er voor kiezen om de huur niet zoveel te laten stijgen.

De sociale huren zijn de afgelopen jaren minder sterk gestegen dan de markthuren. Extra huurverhoging is dan ook nodig om het gat tussen huur en koop en tussen sociale en particuliere huur te dichten. Zo kan de doorstroming op de woningmarkt weer op gang komen. Dan moet echter naar alle huurwoningen worden gekeken en dit kan niet los worden gezien van bijvoorbeeld de huurtoeslag. De extra huurverhoging op grond van inkomen is een eerste stap, maar de ChristenUnie zet voor de komende verkiezingen in op een totale hervorming van de woningmarkt.

Waarom pakken jullie bij de hypotheekrente-aftrek alleen de nieuwe kopers aan?

Het is onvermijdelijk dat aanpak van de hypotheekrente-aftrek gevolgen heeft voor de woningmarkt. In de huidige crisis is niets doen echter geen optie meer. Met de voorgestelde aanpassing van de hypotheekrente-aftrek wordt een eerste stap gezet terwijl dit tot voor kort helaas een taboe was. De ChristenUnie vindt dat de hypotheekrenteaftrek grondig moet worden herzien onder andere omdat de aftrek leidt tot hogere huizenprijzen en de aftrek het aangaan van schulden stimuleert in plaats van het aflossen van schulden. Deze schulden zijn niet alleen voor huiseigenaren een risico, maar inmiddels ook voor ons land door de internationale schuldencrisis. Onderdeel van het Lente-akkoord is een aanpassing van de hypotheekrenteaftrek door alleen nog maar aftrek te geven op basis van annuitaire aflossing. Dit zal geleidelijk een groot effect hebben op de begroting. Uiteindelijk betekent dit ongeveer een halvering van de hypotheekrenteaftrek. Hier staat tegenover dat de overdrachtsbelasting permanent verlaagd wordt naar 2%.

De ChristenUnie wil ook voor bestaande gevallen de hypotheekrenteaftrek herzien. Dit kan echter slechts in geleidelijke stappen. De hoofdlijnen zijn te vinden in het document “Idealen in crisistijd” waar wordt gepleit om de aftrek geleidelijk te beperken van 52% naar 30%. In de loop van juni verschijnt ons nieuwe verkiezingsprogramma waarin de voorstellen voor de hypotheekrenteaftrek verder zullen worden uitgewerkt.


Labels
Arie Slob

« Terug

Reacties op 'Het lenteakkoord: Woningmarkt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden