Vragen over uitzetting bekeerde moslims naar Afghanistan

vrijdag 31 maart 2006 00:00

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Klaas de Vries (PvdA), De Wit (SP), Vos (GroenLinks), Lambrechts (D66), Van der Staaij (SGP) en Wilders (Groep Wilders) aan de ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie en van Buitenlandse Zaken.

  1. Wilt u de Kamer nader informeren over de precieze achtergronden rond de vrijlating van de bekeerde ex-moslim A. R. in Afghanistan?
  2. Ligt het in de rede dat deze persoon asiel in het buitenland gaat aanvragen? Zo ja, is een der lidstaten van de EU bereid hem dit asiel te verlenen?
  3. Hoe moet, tegen de achtergronden van het recente proces tegen deze bekeerling, de situatie van religieuze minderheden in Afghanistan, in het bijzonder bekeerde ex-moslims die christen zijn geworden, worden beoordeeld?
  4. Kunt u toelichten waarom het meest recente ambtsbericht inzake Afghanistan niet ingaat op de positie van christenen in Afghanistan, maar slechts in zijn algemeenheid spreekt over bekeerlingen?
  5. Welke gevolgen verbindt u aan de omstandigheid dat bekeerde moslims kennelijk daadwerkelijk aan vervolging blootstaan in Afghanistan, voor wat betreft de positie van christen-Afghanen en bekeerde moslims uit Afghanistan die zich nu nog in Nederland bevinden? 
  6. Kunt u uiteenzetten hoe het mogelijk is dat zich onder deze groep ook uitgeprocedeerden bevinden, dus christenen en bekeerde ex-moslims, waarvan geldt dat hun asielaanvraag desondanks is afgewezen?
  7. Kunt u aangeven hoeveel christenen en bekeerde ex-moslims de laatste jaren onder dwang zijn teruggestuurd naar Afghanistan? 
  8. Bent u bereid het terugkeerbeleid inzake Afghanistan te heroverwegen voor wat betreft de positie van christenen en bekeerde ex-moslims?

Huizinga-Heringa
Klaas de Vries
De Wit
Vos
Lambrechts
Van der Staaij
Wilders

Labels
Islam
Tineke Huizinga
Tweede Kamer
Vragen

« Terug

Reacties op 'Vragen over uitzetting bekeerde moslims naar Afghanistan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > maart

Geen berichten gevonden