Inhaalslag vrouwen binnen de ChristenUnie

vrijdag 31 maart 2006 16:52

Uit onderzoek door de Gereformeerde Hogeschool blijkt dat vrouwen bezig zijn een inhaalslag te maken binnen de ChristenUnie. Het christelijk-sociale profiel van de ChristenUnie scoort hoog volgens het uitgebreide onderzoek onder de leden en biedt ook electorale kansen onder vrouwen. Volgens de ChristenUnie-achterban kunnen vrouwen net zo goed politiek bedrijven als mannen. Vrouwen zijn nu al welkom, maar de partij kan vrouwen meer aanmoedigen wanneer zij actief willen worden in de politiek.

Vrouwen sleutelrol: dragers christelijk-sociale profiel en electorale factor
Onderzoeker Marja Jager-Vreugdenhil van het lectoraat Samenlevingsvraagstukken: ‘ChristenUnie-vrouwen stemmen ‘met de voeten’. In veel sterkere mate dan mannen maken zij gebruik van de voorkeurstem om op een vrouw te stemmen. Een hooggeplaatste vrouw op de kandidatenlijst komt aan de wens van veel vrouwen tegemoet. Het christelijk-sociale profiel biedt bovendien electorale kansen, omdat het blijkt aan te sluiten bij de wensen van vrouwen.’

Aanbevelingen onderzoekers

Er zijn minder vrouwen actief in de ChristenUnie dan landelijk gemiddeld is bij alle politieke partijen maar er is sprake van een stijgende lijn. Voor een kleine groep is niet-participeren een principiële keuze. Een kwart van de ChristenUnie-leden vindt bijvoorbeeld dat vrouwen met een gezin niet politiek actief moeten zijn. Vrouwen die wel politiek actief worden, zijn juist heel positief over de goede mogelijkheden van een politieke functie om deze te combineren met gezinsverantwoordelijkheid.

Tweederde van de leden geeft aan dat op bepaalde dossiers vrouwen zelfs de voorkeur genieten. Er kunnen echter ook andere factoren een rol spelen. Vrouwen twijfelen veel eerder dan mannen aan hun kennis, vaardigheden en ervaring. De ChristenUnie kan op dit punt meer doen om vrouwen aan te moedigen en hen te ondersteunen politicus of bestuurder te worden. Dit kan in de vorm van extra scholing of door vrouwen zonder ervaring te koppelen aan vrouwen met ervaring (mentoraatsfunctie).

Een evenwichtige samenstelling van selectiecommissies kan eraan bijdragen dat vrouwen eerder in beeld komen voor een vertegenwoordigende functie. Ook kunnen er meer alternatieve participatiemogelijkheden worden ontwikkeld, die aantrekkelijker zijn voor vrouwen dan de conventionele vormen zoals partijvergaderingen.

De ChristenUnie moet echter niet al te zwaar inzetten op een emancipatieslag. De ChristenUnie-leden geven in het onderzoek duidelijk aan geen emancipatiebeleid opgelegd te willen krijgen. Ook willen vrouwen gelijk behandeld worden als mannen. Marja Jager-Vreugdenhil: ‘Vrouwen willen niet positief gediscrimineerd worden. Het gaat erom dat ze zich bewust worden van hun politieke kwaliteiten en vervolgens alleen op basis daarvan kansen krijgen.’

Achtergrond onderzoek
Het onderzoek is verricht door ir. Marja Jager- Vreugdenhil en prof. dr. Roel Kuiper van het lectoraat Samenlevingsvraagstukken van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Vrijdag 31 maart hebben zij hun onderzoeksresultaten gepresenteerd in het hogeschoolgebouw in Zwolle.

De Gereformeerde Hogeschool heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar vrouwenparticipatie in de ChristenUnie. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de werkgroep Inclusief van de ChristenUnie. Doel van de werkgroep Inclusief is het vergroten van de participatie van vrouwen binnen de partij. Het onderzoek is onderdeel van een breder project van Inclusief dat mede mogelijk gemaakt wordt door subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een grootschalige enquête onder de leden van ChristenUnie en haar jongerenorganisatie Perspectief (duizend mannen en duizend vrouwen), gecombineerd met diverse inputgesprekken, focusgroepen en individuele interviews. Gezien de hoge respons leeft het onderwerp ‘vrouwenparticipatie’ sterk bij vrouwen en mannen die lid zijn van de ChristenUnie.
Labels
Partij
Werkgroep vrouwen

« Terug

Reacties op 'Inhaalslag vrouwen binnen de ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > maart

Geen berichten gevonden