Welke overbodige regels kunnen volgens jou de prullenbak in?

vrijdag 24 augustus 2012 14:02

'Door al die regels kom ik te weinig aan m'n echte werk toe.'

Je hoort het regelmatig uit de mond van leraren, verpleegsters en andere professionals in de zorg en het onderwijs.

De ChristenUnie wil zich inzetten voor een samenleving waarin mensen geen nummers zijn. Wij hebben vertrouwen in onze professionals en willen hen daarom de verantwoordelijkheid teruggeven. Wanneer de regelgeving doorslaat, worden mensen belemmerd in plaats van beschermd.

Neem een verpleegkundige die eindeloze checklists in moet vullen of met allerlei verschillende registratiesystemen werkt. Of een leerkracht van groep 1 en 2 die dagelijks uren bezig is met alle verplichte rapportages.

Ondanks de ambitie van het kabinet Rutte om de regeldruk in het onderwijs tegen te gaan, voerde het de afgelopen periode allerlei nieuwe regels in waar onderwijzers en leerlingen niet op zaten te wachten. Zoals de hoge 1040-urennorm. We moeten nu eens verder gaan dan alleen goede bedoelingen en echt iets aan regeldruk doen.

Jij kunt ons helpen!

Welke regel(s) vind jij overbodig en/of belemmerend als professional in de zorg of het onderwijs - of gewoon als burger?

Laat het ons hieronder weten. Binnenkort presenteert de ChristenUnie - mede naar aanleiding van jouw input op deze pagina - een plan van aanpak om de regeldruk te verminderen.Labels

« Terug

Reacties op 'Welke overbodige regels kunnen volgens jou de prullenbak in?'

1 2 3 4 5 Laatste pagina
Kievit, C.A. (Cees) [430406]
Geplaatst op: 28-08-2012 07:50 Quote
De onduidelijkheid en complexiteit van de regels voor het bijzonder onderwijs zijn echt vervelend voor ouders. Het is al moeilijk genoeg om een kind te hebben die veel zorg en aandacht nodig heeft en dan is de bureaucratie het laatste waar je op zit te wachten. Het dovenonderwijs (cluster 2, als ik het goed heb) vraagt zoals bij veel speciaal onderwijs veel aandacht en intensieve begeleiding. Met plannen als het met een rugzakje en een tolk in het reguliere onderwijs te stoppen plaats je deze kinderen in een sociaal isolement. Dus houd het huidige stelsel intact en zorg dat deze kinderen straks ook een waardevolle toekomst hebben.
Agine
Geplaatst op: 28-08-2012 07:53 Quote
ik vind dat er teveel mensen betrokken zijn bij 1 cliënt: bijv. wij hebben een pgb voor onze zoon. De jeugdzorg moet daar een indicatie voor geven, je ziet ze het hele jaar niet, geen contact, en dan ineens moet alles op tafel voor de indicatie, de ggz wordt er dan bij gehaald, en alle anderen die met hem werken. Geef de indicatiestelling de kans bij de ggz, scheelt een stuk in bureaucratie, zij kennen hem en de situatie thuis, dus een betere beoordeling van wat er nodig is.
Ook zijn er veel te veel managers.. dit kan best minder, zeker als het papierwerk vermindert wordt!
Helaas komen wij er ook achter door de complexiteit van zorg rond onze zoon dat alle instanties die Nederland rijk is ( en het zijn er heel veel) niet weten wat ze met hem aanmoeten, en lopen wij als ouders tegen muren op! Dit moet en kan beter!!!
Heel veel succes met de verkiezingen en met de plannen voor betere zorg!!!!
De pgb's moeten blijven!!!! Ook voor mensen die complexe zorg nodig hebben moet er meer geld komen!
Corry
Geplaatst op: 28-08-2012 08:08 Quote
Mijn man en ik zijn beiden al 48 jaar (bijna) geheel doof, maar nog elke keer als er een voorziening (aangepaste telefoon, brandalarm etc.) aangevraagd moet worden, moeten we eerst naar de huisarts voor een verwijzing naar de KNO arts, dan daar in een gesprek vragen om een gehoortest, nieuwe afspraak maken, gehoortest doen... Dat papiertje is namelijk nodig voor het aanvragen van de voorziening. En het mag niet ouder dan 2 of 3 jaar zijn. Iedere keer weer moeten we bewijzen dat we wel echt doof zijn. Dit kost toch veel (zorg) geld! Deze informatie kan toch ook gevonden worden met 1 druk op de PC knop?
ilona
Geplaatst op: 28-08-2012 08:27 Quote
het zijn ongetwijfeld de regels die veel van het zorgpersoneel vragen,. maar wat vooral een enorm probleem is de gebrekkige administratieve en computer kennis bij zorg personeel. Een typesnelheid van 10 aanslagen per seconde en dan digitaal rapporteren dan ben je lang bezig. De opleidingen geven hier ook onvoldoende aandacht aan. Werkstukken moeten wel digitaal etc. maar er wordt niet aandacht aan administratieve systematiek gegeven. Oudere werknemers hebben te vaak totaal niet die kennis en vaardigheden en ook vaak ontbreekt de motivatie om ze te verwerven. Hierdoor worden heel veel papiertjes gebruikt die nadien weer digitaal door iemand anders verwerkt moeten worden. Dit is wat ik dagelijks meemaak in het verzorgingshuis.
Dianne van Wijnen
Geplaatst op: 28-08-2012 08:45 Quote
Mijn moeder is klient en krijgt div.WMO-voorzieningen via de gemeente. Gemeente heeft dik dossier. En bij elke volgende aanvraag- hoe gering ook- moeten we opnieuw alle gegevens invullen, naam, adres, sofienummer, alles. Dat kost tijd, energie en lijkt onzin, alle gegevens zijn al lang uitvoerig qrebekend.
Judith Mom
Geplaatst op: 28-08-2012 08:53 Quote
In Dronten mogen de wegwerpluiers bij het GFT afval.
In Nijmegen mag dat niet.
Dat is toch raar? OF er is uit onderzoek gebleken dat wegwerpluiers tegenwoordig dusdanig afbreekbaar zijn dat ze bij het GFT afval mogen, OF er is uit onderzoek gebleken dat dat niet het geval is, en de luiers dus bij het restafval moeten.
Het kan toch niet zo zijn dat het wel afbreekbaar is in de ene plaats, maar niet in de andere?? Vind ik echt heel raar! Voor het milieu ook wel een heel belangrijk punt, lijkt me, nog los van de portemnonnee...
Esther Uijtdehaage
Geplaatst op: 28-08-2012 08:59 Quote
Als leerkracht moet ik tegenwoordig voor de meeste vakken op school een didactisch groepsplan invullen. DIt is een uitgebreide worksheet waarin precies moet komen te staan op welk nivo alle leerlingen werken, wat de inhoud van het lesmateriaal is, hoe vorm wordt gegeven aan de inhoud, hoe vaak per week welke leerstof wordt aangeboden, hoe ik het organiseer, welke materialen ik gebruik en tenslotte moet steeds de evaluatie worden opgeschreven van hetgeen is ingevuld. In een bovenbouw groep, waarin veel gedifferentieerd wordt is dit een hels karwei.
Ik ben hier per dag veel tijd mee kwijt en ik weet niet voor wie ik het doe. Mijn duocollega en ik kijken er verder nauwelijks naar, we maken deze groepsplannen voornamelijk omdat de inspectie het van ons eist.
Het administreren van wat er in de klas gebeurt gaat ten koste van het onderwijs en de kinderen. Ik besteed liever aandacht aan de kinderen en aan het lesgeven zelf, maar het lijkt wel alsof ik daar steeds minder tijd voor heb. Ik zou graag het vertrouwen willen hebben dat ik als professional in het onderwijs mijn zaakjes prima op orde heb, zonder dat ik het allemaal hoef in te vullen in eindeloze tabellen en sheets.
Het zou voor mij zelfs een reden kunnen zijn om uit het onderwijs te stappen, want onderwijs wordt steeds meer administreren ipv kinderen iets bijbrengen.
Xita
Geplaatst op: 28-08-2012 09:46 Quote
Zorgleefplan met 4 domeinen afschaffen en weer terug naar eenvoudig zorgplan. Scheelt veel tijd/cursussen etc die we dan weer fijn aan de zorgclient kunnen besteden. Audits kosten ook erg veel tijd (=geld) en leveren echt geen betere zorg op, dus alstublieft ophouden met alles meetbaar en toetsbaar te maken, wat een onzin! Goede zorg wordt op de werkvloer gerealiseerd en niet achter een bureau Dus geen werkgroepen/trainingen/comissies /risicoformulieren /kwaliteitsmedewerkers etc etc maar voldoende personeel aan het bed en een goede, meewerkende en aansturende teamleider..
jking
Geplaatst op: 28-08-2012 09:49 Quote
Erg vreemd dat men de onuitvoerbare regels en wetten als politici zelf niet meer weet en door de kiezers eraan herinnert wil worden welke onuitvoerbare wetten men allemaal heeft gecreëerd in de afgelopen jaren. Zijn politii dan als het over zichzelf gaat zo kort van geheugen?
Adri
Geplaatst op: 28-08-2012 10:04 Quote
De regel dat ondernemers niet zelf de openingstijden van hun winkels mogen bepalen, kunnen de prullenbak in. In vakantielanden is het heerlijk ontspannend dat je altijd wel open winkels treft, doordat ondernemers prima zelf kunnen uitmaken hoeveel, hoe lang en wanneer ze hun geld willen verdienen door open te zijn. Weg met deze betutteling!!
Astrid
Geplaatst op: 28-08-2012 10:04 Quote
Is het niet vreemd dat krakers woonrechten opbouwen en als je deze ongewenste gasten eruit wil zetten er dan eerst moet worden geprocedeerd.
Annemiek
Geplaatst op: 28-08-2012 10:13 Quote
Als verpleegster moet ik van alles bijhouden. Checklists en zo invullen om te bewijzen dat ik dingen goed geregeld heb. Ze zouden wat meer vertrouwen moeten hebben in ons: we hebben een opleiding gevolgd, we willen ons werk goed doen, dus we zorgen er heus wel voor dat alles goed geregeld is. Daar is geen checklist voor nodig, die kosten alleen maar veel tijd!
Mark
Geplaatst op: 28-08-2012 10:15 Quote
Die 1040-urennorm in het onderwijs vind ik wel een typisch voorbeeld van overbodige regels. Daar hebben leraren en leerlingen (zoals ik) alleen maar last van!
Bob
Geplaatst op: 28-08-2012 10:18 Quote
Ook de regels bij de langstudeerboete kloppen niet. Door ziekte ben ik een jaar uitgelopen. Op zich is gebleken dat dit geen probleem hoeft te zijn. Ik kan dit aanvechten door bij de dokter langs te gaan voor een verklaring waarin stond dat ik ziek was. Zo schrijven de regels van de langstudeerboete dat voor. Maar de regel in de zorg zegt dat de dokter zo'n verklaring niet naar buiten mag brengen. Hierdoor krijg ik mijn verklaring niet en kan ik niet aantonen dat ik ziek ben geweest waardoor ik een boete krijg. Deze regels spreken elkaar tegen en dat is raar!
Theo van M.
Geplaatst op: 28-08-2012 10:22 Quote
Wat ik echt heel raar vind is dat we op mijn werk, een basisschool, alle cito-uitslagen handmatig moeten invoeren. Kan BRON die gegevens niet gewoon van CITO krijgen? Daar willen we best toestemming voor geven hoor.
samuel
Geplaatst op: 28-08-2012 10:34 Quote
Als een jongere thuis regelmatig klappen krijgt wordt grijpt jeugdzorg pas in als er een dossier is aangemaakt. Het AMK volgt een protocol waarbij er meerdere meldingen nodig zijn voordat er ingegrepen wordt. Ondertussen kan een kind verder verwaarloosd worden. Pas als het kind in het ziekenhuis wordt opgenomen of de media wordt ingeschakeld wordt er concreet gehandeld. Bij kinderen die geen blauwe ogen hebben of gebroken botten ziet jeugdzorg blijkbaar nog mogelijkheden om door "goede gesprekken" het geweld thuis te stoppen.
MK 2.0
Geplaatst op: 28-08-2012 10:40 Quote
De langstudeerboete. Een verkeerd instrument om een opzich legitiem doel te bereiken. Door invoering met terugwerkende kracht, de beperkte compensatie voor studenten die door omstandigheden vertraging hebben opgelopen, en de enorme bureaucratie die hierdoor voor onderwijsinstellingen en DUO ontstaat schiet deze maatregel volledig zijn doel voorbij. Zullen we deze maar eens afschaffen en het fatsoenlijk regelen? Bijvoorbeeld door het invoeren van een sociaal leenstelsel?
emile
Geplaatst op: 28-08-2012 10:55 Quote
De regiobinding voor zorg moet afgeschaft worden. In het werken met dakloze en thuisloze jongeren blijkt dat een behoorlijk aantal jongeren die echt hulp en ondersteuning nodig hebben (en dit in eerste instantie niet altijd willen) buiten de boot vallen, omdat zij niet 2 jaar staan ingeschreven in het GBA. Doordat zij geen hulp krijgen en niet eens gebruik mogen maken van nachtopvang(!!!!) glijden zij steeds verder af, slapen zij op straat en worden de problemen alleen maar groter. Ook is de wetgeving m.b.t. regiobinding in strijd met europese wetgeving.
Max Sipkes
Geplaatst op: 28-08-2012 11:10 Quote
De WMO-aanvraag voor een rolstoel voor mijn demente vader duurde vier maanden. Vreemd en zielig voor mijn pa. De aanvraag van de ergotherapeut van het tehuis zou m.i. voldoende kunnen zijn. De leverancier waarmee de gemeente een contract heeft bleek ook een ambtelijke moloch. Nog eens zes weken wachten voor een doodnormale stoel.
Heer Meijer
Geplaatst op: 28-08-2012 11:28 Quote
Wat dacht u van van artikel 147. We leven niet meer in 1600 hier ja...
Kluizenaar, huisarts
Geplaatst op: 28-08-2012 11:43 Quote
Patienten met gehoorsproblemen, die volgens de audicien een hoortoestel nodig hebben, moeten naar de KNO arts verwezen worden om dit hoortoestel vergoed te krijgen. Dit is in de meeste gevallen totaal overbodig, een audicien kan dit prima zelf bepalen. Onnodige en dure regel!
G. Westerhof
Geplaatst op: 28-08-2012 11:50 Quote
Een overbodige Regel (met hoofdletter) is de langstudeerboete voor de huidige groep studenten. Prikkels om sneller af te studeren mogen worden ingevoerd, maar dan wel op het moment als iemand begint aan het spel. De spelregels tussendoor veranderen is gewoon onrechtvaardig.
J ten Caat
Geplaatst op: 28-08-2012 12:10 Quote
Een verbod op hulp bij zelfdoding is overbodig. Mensen moeten zelf kunnen beschikken over hun leven. De overheid moet zich daar niet mee bemoeien.
Peter van Dalen
Geplaatst op: 28-08-2012 12:37 Quote
Ik stel voor een Veranderingstoets in te voeren. Is nieuw beleid altijd wel nodig en gewenst? In het onderwijs bijvoorbeeld (maar daar niet alleen!!) hunkert men naar een aantal jaren waarin men niet wordt geconfronteerd met weer nieuwe regels en bepalingen. En de tijd krijgt voor implementatie van eerdere wetten en regels. Dus toets nieuwe voorstellen met de vraag: is deze of die verandering wel écht nodig. Sluit aan bij onze wens: minder regels en bureaucratie in Nederland en Europa
Aafke Vreugdenhil
Geplaatst op: 28-08-2012 12:38 Quote
Een van de grootste problemen van de neiging steeds maar meer regels te bedenken is volgens mij dat de diagnose van problemen vaak verkeerd wordt ingeschat: als iets niet werkt, ontstaat een soort reflex om de structuur of de regels te veranderen, in plaats van te werken aan het functioneren van de mensen binnen die structuur. Uit onderzoeken blijkt een relatief constante succesfactor van het functioneren van een organisatie:60% wordt bepaald door het functioneren van mensen, de rest door de structuur en de procedures (regels dus)
1 2 3 4 5 Laatste pagina
Nieuw bericht

Nieuwsarchief > 2012 > augustus

Geen berichten gevonden