Slob: 'VVD en PvdA moeten luisteren naar roep om Jeugdminister'

centrumjeugdengezinmaandag 15 oktober 2012 12:08

Kinderrechtenorganisaties waaronder Unicef Nederland en Defence for Children doen maandag in het Nederlands Dagblad een dringend beroep op de formateurs van een nieuw kabinet om weer een minister voor Jeugd aan te stellen. Volgens ChristenUnie-voorman Arie Slob zouden VVD en PvdA er goed aan doen gehoor te geven aan deze oproep. "Niet voor de eerste keer wordt er weer aangedrongen op een minister jeugd. Na het verdwijnen van het ministerie voor jeugd en gezin (2010) is de samenhang in het beleid een stuk minder geworden. Duidelijke aansturing op onderwerpen als het tegengaan van kindermishandeling, jeugdzorg en jeugdwerkloosheid is van groot belang. Dat kan weer bevorderd worden door een bewindspersoon jeugd aan te stellen."

Onder invloed van de ChristenUnie werd door kabinet Balkende IV het programmaministerie voor Jeugd en Gezin in het leven geroepen. ChristenUnie leverde de eerste minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet. Het kabinet Rutte dat Balkenende IV opvolgde maakte weer een einde aan het ministerie voor Jeugd en Gezin. In het ND schrijft het 'Kinderrechtencollectief' dat die keuze ervoor gezorgd heeft dat het jeugdbeleid weer onsamenhangend is geworden. ‘Een samenhangende visie van de overheid op jeugdbeleid en op de bescherming van de rechten van kinderen in Nederland ontbreekt. Wat een minister voor Jeugd teweeg kan brengen, hebben we gezien in de periode 2007-2010, toen de minister voor Jeugd en Gezin een integraal beleid voerde en als enige eindverantwoordelijk voor dat beleid was.

Lees de brief 'Kinderen verdienen een minister' in het Nederlands Dagblad van 15 oktober 2012

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > oktober

Geen berichten gevonden