"Nieuwe kabinet in Nederland moet hypotheekrente-aftrek aanpakken"

zijaanzicht vlaggen tourmaandag 29 oktober 2012 15:56

Bijdrage van Peter van Dalen (ChristenUnie) aan het debat over het Europese semester, op donderdag 25 oktober:

Afgelopen juli hebben alle lidstaten een pakket aanbevelingen gekregen om de nationale financiën op orde te brengen en te houden. Hopelijk overtuigen deze aanbevelingen de Europese regeringen om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. De financieël-economische situatie in Europa is immers zeer ernstig: de cijfers over onze toenemende schuldenlast en het gebrek aan concurrentiekracht in aanzienlijke delen van Europa spreken voor zich!

Belangrijk is te dat het juli-pakket om aanbevelingen gaat, niet om verplichtingen. We hebben in Europa afspraken gemaakt in het Stabiliteits- en Groeipact, over schuldreductie en over middellangetermijndoelstellingen. Hoe die doelstellingen worden bereikt bepalen de lidstaten zelf. En de nationale parlementen verzekeren de democratische controle op concrete maatregelen. Hoe graag sommigen hier deze rol van de nationale parlementen ook willen overnemen: het Europees Parlement kán die rol niet vervullen. Daarvoor mist het legitimatie en competentie.

Wat mijn eigen land, Nederland, betreft, doen de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet er goed aan de aanbevelingen van de Raad op te volgen. Het versneld verhogen van de pensioenleeftijd tot 67 jaar in 2023 en het beperken van de hypotheekrenteaftrek zijn hard nodig om de overheidsfinanciën ook op lange termijn houdbaar te houden. Ik hoop dat de heren Rutte en Samsom deze keuzes durven te maken!

Labels
Eurofractie

« Terug

Reacties op '"Nieuwe kabinet in Nederland moet hypotheekrente-aftrek aanpakken"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2012 > oktober

Geen berichten gevonden