Slob vraagt kabinet nadrukkelijk om aandacht voor positie Israël

2011-Arie_Slob-AP-Roukema-8dinsdag 13 november 2012 16:28

“Als ChristenUnie voelen we om meerdere redenen een grote verbondenheid met het volk Israël. Een volk dat in deze dagen letterlijk weer onder vuur wordt genomen”, zegt Slob. Het regeerakkoord lijkt een wijziging te impliceren ten opzichte van het Midden-Oosten beleid van de vorige twee kabinetten. “Wat vindt minister Timmermans van de beschietingen die deze dagen weer plaatsvinden vanuit Gaza op de bevolking van Israël? En hoe taxeert hij de dreiging vanuit Iran voor een land als Israël? De ChristenUnie vindt dat Israël recht heeft op veilige en erkende grenzen. Daar zullen we de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken op bevragen. Kunnen we ervan op aan dat het kabinet waar mogelijk zich daar ook sterk voor zal maken?” Als het antwoord van het kabinet niet bevredigend is, zal Slob een motie indienen waarin het kabinet gevraagd wordt te bevestigen dat Israël recht heeft op veilige en erkende grenzen.

Labels
Arie Slob
Rutte 2
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2012 > november

Geen berichten gevonden