Vragen over Zwarte Lijst EU Vliegtuigmaatschappijen (aanvulling)

dinsdag 04 april 2006 00:00

Vragen van de leden Huizinga-Heringa en Slob (beiden ChristenUnie) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over vliegmaatschappijen die voorkomen op de zwarte lijst van de Europese Unie.
(Ingezonden 4 april 2006)
  1. Deelt u de mening dat, hoewel de vliegmaatschappij Ariana Afghan Airlines niet vanuit de Europese Unie vliegt maar vanaf Dubai, de veiligheid van asielzoekers, maar ook van begeleidend personeel van de Nederlandse marechaussee in gevaar wordt gebracht en dat het dus bezwaarlijk is om van deze maatschappij gebruik te maken?1
  2. Bent u bereid een overzicht te overleggen van gebruikte vliegtuigmaatschappijen voor het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afrika, in het bijzonder de Democratische Republiek Congo, Liberia, Sierra Leone en Swaziland? Komen er onder de gebruikte vliegmaatschappijen maatschappijen voor die op de zwarte lijst van de Europese Unie staan?
  3. Deelt u de mening dat ook in geval van gebruik van deze vliegtuigmaatschappijen de veiligheid van asielzoekers, maar ook van begeleidend personeel van de marechaussee in gevaar wordt gebracht?
  4. Deelt u de mening dat ook voor overig overheidspersoneel geldt dat het vliegen met dergelijke maatschappijen voortaan moet worden gemeden, gelet op de veiligheid van deze personen?
  5. Wat gaat u doen om te zorgen dat Nederlands overheidspersoneel, maar ook uit te zetten asielzoekers en hun begeleiders van de marechaussee, niet meer met maatschappijen zullen vliegen die op de zwarte lijst van de Europese Unie staan?
Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid De Wit (SP), ingezonden 31 maart 2006 (vraagnummer 2050610840).

1 http://europa.eu.int/comm/transport/ air/safety/doc/flywell/ 2006_03_22_flywell_list_en.pdf
Labels
Arie Slob
Tineke Huizinga
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Vragen over Zwarte Lijst EU Vliegtuigmaatschappijen (aanvulling)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > april

Geen berichten gevonden