Kamermeerderheid stelt vragen over seksueel geweld in India

tweede_kamer_0vrijdag 25 januari 2013 14:48

Op initiatief van de ChristenUnie heeft een Kamermeerderheid van ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, SP en CDA vragen gesteld aan minister Timmermans en Ploumen over seksueel geweld tegen vrouwen en beperkingen voor mensenrechtenorganisaties in India. De regering wordt opgeroepen bij te dragen aan het verbeteren van de positie van de 100 miljoen Dalit vrouwen in India. Ook wordt de regering gevraagd in Europees verband de ernstige beperking van de mensenrechten in India aan te kaarten.

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Sjoerdsma (D66), Van Ojik (GroenLinks), Bonis (PvdA), Van der Staaij (SGP), Van Bommel (SP) en Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over seksueel geweld tegen vrouwen in India en beperkingen voor mensenrechtenorganisaties.

1. Bent u bekend met de groepsverkrachtingszaak van een studente medicijnen op 16 december jl. in Delhi en de daaropvolgende massale protesten, alsmede de eerdere groepsverkrachtingszaken van Dalit vrouwen in de deelstaat Haryana?

2. Wat is uw visie op de constateringen en aanbevelingen in de onlangs aangenomen resolutie van het Europees Parlement over geweld tegen vrouwen in India (2013/2512 (RSP)), in het bijzonder de aanbeveling dat de EU en de lidstaten voorrang zouden moeten geven aan programma’s ter bestrijding van geweld tegen vrouwen in India? Op welke manier wilt u deze aanbevelingen ten uitvoer brengen? Welke rol spelen of zouden formele en informele vrouwennetwerken in dit verband kunnen spelen en hoe zou Nederland deze kunnen ondersteunen?

3. Deelt u de constatering van het Europees Parlement dat vrouwen en meisjes die gediscrimineerd worden op basis van hun kaste nog meer risico lopen om slachtoffer te worden van verschillende vormen van seksueel en andere vormen van geweld en dat er bij hen sprake is van een ‘uitzonderlijke hoge mate van straffeloosheid voor de daders’? Welke groepen worden meer getroffen worden door seksueel en ander geweld dan andere groepen? Bent u bereid hier verder onderzoek naar te doen en beleid op te ontwikkelen?

4. Op welke wijze is de Nederlandse regering van plan bij te dragen aan het verbeteren van de positie van de 100 miljoen Dalit vrouwen in India, mede gezien de door u eerder getoonde bereidheid om te investeren in de versterking van de positie van de Dalits?

5. Is de regering bereid het strafproces tegen de winnaar van de Nederlandse Mensenrechtentulp 2012, Marimuthu Bharathan, en 23 medeverdachten actief te volgen en de Kamer daarover bij nieuwe ontwikkelingen en in ieder geval voor eind 2013 te informeren? Is de regering bereid om de problemen die Bharathan door toedoen van de Indiase overheid bij zijn werk ondervindt – waaronder een verbod om demonstraties te organiseren of daaraan deel te nemen – bij de Indiase regering aan de orde te stellen? Zo ja, op welke wijze en binnen welk tijdsbestek?

6. Wat is uw oordeel over de berichten van 7 januari 2013 dat de Indiase regering 103 Indiase NGO’s en 24 internationale donoren op een ‘verdachtenlijst’ heeft geplaatst, nadat in maart 2012 77 buitenlandse NGO’s op een ‘watch list’ zijn geplaatst en visabeperkingen zouden ondervinden en in augustus 2012 van 4.139 Indiase NGO’s hun wettelijke registratie is ontnomen? Is de regering bereid om de Indiase regering dringend te verzoeken de lijst van 103 Indiase NGO’s en 24 internationale donoren openbaar te maken? Bent u van mening dat dergelijke stappen de effectiviteit van het Nederlandse particuliere kanaal in India en de operationele en politieke ruimte van organisaties in het maatschappelijk middenveld in grote mate beperken?

7. Is het u bekend dat het Voluntary Action Network India (VANI) veronderstelt dat de recente berichten over NGO’s op de verdachtenlijst van de Indiase regering mede tot doel hebben de huidige beweging voor de rechten van vrouwen tot zwijgen te brengen? Heeft de regering concrete aanwijzingen dat steun aan vrouwenorganisaties in India wordt geblokkeerd of wordt belemmerd? Zo ja, op welke wijze?

8. Kan de regering een overzicht geven van haar bekende buitenlandse donoren die het verboden is geld naar Indiase organisaties over te maken of daarbij aanzienlijke moeilijkheden ondervinden? In welke mate worden daarbij organisaties getroffen die zich inzetten voor vrouwenrechten, de rechten van Dalits en andere mensenrechtenkwesties? Hoe beoordeelt u meer in het algemeen de situatie op het terrein van visaverstrekking door India aan Nederlandse burgers?

9. Is de regering van mening dat de bewegingsruimte en de vrijheid van vereniging en meningsuiting van Indiase NGO’s en mensenrechtenverdedigers ernstig wordt beperkt? Zo ja, bent u bereid deze kwestie in Europees verband aan te kaarten teneinde deze ernstige beperking van de mensenrechten bij India aan de orde te stellen? Zie onder meer speech jury voorzitter Mensenrechtentulp: http://dalits.nl/pdf/TulpWinnaar2012-Speech.pdf

 Zie: http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Cash-crimes-Govt-eye-on-103-NGOs/Article1-986373.aspx

 Zie: http://www.firstpost.com/india/can-indian-ngos-continue-to-get-foreign-funds-244867.html

 Zie: http://vaniindia.org/FCRA.pdf

 Zie: http://www.vaniindia.org/pdf/response.pdf

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Kamermeerderheid stelt vragen over seksueel geweld in India'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > januari

Geen berichten gevonden