ChristenUnie stelt vragen over afgenomen winst warmtekrachtkoppelingsinstallaties glastuinbouw

glastuinbouwdinsdag 29 januari 2013 14:57

De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken over berichten dat de winstgevendheid van warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) in de glastuinbouw sterk is gedaald. Kamerlid Carla Dik-Faber: "Glastuinbouwers zien hun investeringen in WKK-systemen opgaan in de rook van kolencentrales. Er is een overschot aan energie uit kolencentrales en intussen worden er nog kolencentrales bijgebouwd. Daardoor zullen agrariërs waarschijnlijk steeds vaker hun WKK-installaties stilzetten. Dat is niet goed voor de agrariërs en de ambities voor schone energie."

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken over het bericht dat de winstgevendheid van warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) in de glastuinbouw sterk is gedaald.

  1. Kent u het bericht “Tuinder was jarenlang ook energieboer, maar stort zich nu weer op zijn gewassen” (FD, zaterdag 26 januari 2013)?
  2. Wat is uw reactie op de analyse dat de toename van het aantal kolencentrales in Nederland er voor zorgt dat stroomproductie via WKK in de tuinbouw onrendabel wordt? Acht u het wenselijk dat de elektriciteitsproductie door conventionele centrales toeneemt ten koste van de efficiëntere elektriciteitsopwekking via WKK’s?
  3. Wat vindt u van het feit dat glastuinbouwers grote investeringen hebben gedaan in WKK, maar hun investering nu in de rook van kolencentrales zien opgaan?
  4. Welke gevolgen heeft de afname van WKK-stroom ten opzichte van kolenstroom voor de reductie van CO2-uitstoot? Welk effect heeft het niet functioneren van het emissiehandelsysteem (ETS) op het rendement van WKK in de tuinbouw?
  5. Bent u van mening dat de elektriciteitsmarkt flexibel vermogen ter aanvulling op windenergie en zon-PV op juiste wijze waardeert? Zo niet, welke verbeteringen zijn nodig om de elektriciteitsmarkt gereed te maken voor de elektriciteitsvoorziening van de toekomst?
  6. Bent u op de hoogte van het onderzoek in het Verenigd Koninkrijk naar mogelijke manipulatie van de gasprijs voor Noordwest-Europa? Bent u het eens met de signalen dat de gasprijs in relatie tot de kolenprijs een belangrijke oorzaak is van het stilvallen van gascentrales en WKK’s? Bent u het met mij eens dat een eerlijke marktprijs van aardgas juist nu cruciaal is en daarom de werking van de gasmarkt de grootst mogelijke aandacht verdient? Zo ja, welke actie onderneemt u?
  7. Wat is het effect van het wegvallen van de EIA-regeling voor WKK in de glastuinbouw op de verslechterde marktpositie?
  8. Bent u bereid oplossingen aan te dragen voor het verbeteren van de marktpositie van WKK, bijvoorbeeld het zwaarder belasten van kolenstroom?
Labels
Carla Dik
Landbouw
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt vragen over afgenomen winst warmtekrachtkoppelingsinstallaties glastuinbouw'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > januari

Geen berichten gevonden