ChristenUnie wil steviger inzetten op versterking van familie- en gezinsrelaties

jeugdengezindonderdag 07 februari 2013 10:42

De ChristenUnie wil dat de overheid steviger inzet op het versterken van familie- en gezinsrelaties. Kamerlid Joël Voordewind heeft hierover Kamervragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid naar aanleiding van het uitkomen van een rapport over de sociaal economische gevolgen van echtscheiding. Voordewind: ,, Er moet aanvullend onderzoek komen naar de sociaal economische gevolgen van echtscheiding en de effectiviteit van het huidige aanbod relatie ondersteunende programma’s. Hiervoor heeft het kabinet eerder nooit aanleiding gezien. Ik hoop dat dit verkennend onderzoek aantoont dat het wel degelijk belangrijk is om de gevolgen van echtscheiding serieus te nemen. Als je alles bij elkaar optelt, kosten echtscheidingen Nederland jaarlijks 2 miljard. De overheid kan en moet veel meer inzetten op echtscheidingspreventie.”

Bij echtscheiding is het belangrijk om in te zetten op preventie. ,,Gemeenten kunnen hierbij een rol spelen, maar er is nauwelijks hulpaanbod. De ChristenUnie wil dat dit aanbod wordt vergroot. Tegelijkertijd moet er wel gekeken welk aanbod effectief is. Hiervoor  is ook nader onderzoek nodig”, aldus Voordewind.


Schriftelijke vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport ‘sociaal economische gevolgen van echtscheiding’.

  1. Bent u op de hoogte van het verkennend rapport ‘sociaaleconomische gevolgen van echtscheiding’?[1]
  2. Hoe beoordeelt u de bevindingen in het rapport die verwijzen op de negatieve effecten op gezondheid, geluk en welbevinden en, als gevolg daarvan, op de  overheidsfinanciën? Kost echtscheiding Nederland jaarlijks circa 2 miljard?
  3. Op welke wijze kan het risico op armoede als gevolg van echtscheiding worden voorkomen?
  4. Bent u bereid terug te komen op uw eerder antwoorden op schriftelijke vragen gesteld over de omvang van de totale maatschappelijke kosten van echtscheiding[2] waarin u aangeeft dat een onderzoek naar de totale maatschappelijke kosten van echtscheiding in Nederland geen toegevoegde zou hebben? Zo ja, wilt u dan aanvullend onderzoek verrichten naar de sociaaleconomische gevolgen van echtscheiding? Zo nee, waarom niet?
  5. Uit de verkennende studie ‘relatie ondersteunend aanbod Centra Jeugd en Gezin’[3] blijkt dat er in Nederland nog nauwelijks sprake is van preventief relatieondersteuning aanbod vanuit het CJG, waarom is er nauwelijks hulpaanbod? Hoe kan dit aanbod worden vergroot?
  6. Wil u nader onderzoek doen, zoals wordt aanbevolen in de verkennende studie ‘relatie ondersteunend aanbod Centra Jeugd en Gezin’, naar de effectiviteit van het huidige Nederlandse aanbod relatie ondersteunende programma’s?
  7. Bent u het met mij eens, gezien de sociaaleconomische gevolgen, dat het belangrijk is dat overheidsbeleid gericht moet zijn op het versterken van familie- en gezinsrelaties? Zo ja, hoe geeft u hier invulling aan? Zo nee, waarom niet?
  8. Wanneer is de handreiking verstuurd, waar aandacht wordt besteed aan de gevolgen van relatieproblemen tussen ouders en de wijze waarop Centra voor Jeugd en Gezin op dit terrein een rol kunnen spelen? Is het mogelijk om deze handreiking te ontvangen?
  9. Hoe geeft u invulling aan de Nota Gezinsbeleid ‘De Kracht van het Gezin’ uit 2008?


[1] http://www.marriageweek.nl/ : ‘Verkennende studie naar sociaal economische gevolgen van echtscheiding’ (http://www.marriageweek.nl/wp-content/uploads/2013/02/MW-samenvatting.pdf)

[2] Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voordewind (beiden ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het rapport ‘belofte maakt schuld? Scheiden ook’ (ingezonden 9 februari 2012)

[3] Verkennende studie Relatieondersteunend aanbod Centra Jeugd en Gezin, Nederlands Jeugd Instituut, 2010

Labels
Gezin
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil steviger inzetten op versterking van familie- en gezinsrelaties'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > februari

Geen berichten gevonden