ChristenUnie vindt abortusuitspraak kabinet ongepast

babywoensdag 13 maart 2013 19:18

ChristenUnie en SGP zijn verontrust over de uitspraak van minister Bussemaker (OC&W) en Schippers (Volksgezondheid) dat 'ziekenhuizen geen abortus mogen weigeren'. Kamerleden Carla Dik-Faber (CU) en Kees van der Staaij (SGP) hebben vragen gesteld over de uitspraken in het radioprogramma Dit is de Dag op 11 maart.

Bussemaker reageerde hiermee op de brandbrief van personeelsleden van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, waarin zij zich uitspreken tegen een besluit van het bestuur om abortus mogelijk te maken voor ouders die een kind met het syndroom van Down verwachten.

ChristenUnie en SGP vragen zich onder andere af in hoeverre de opmerkingen van minister Bussemaker te rijmen zijn met artikel 20 van de Wet afbreking zwangerschap, waarin is vastgelegd dat niemand verplicht is een vrouw een behandeling, gericht op het afbreken van zwangerschap, te geven, dan wel daaraan medewerking te verlenen. ChristenUnie en SGP vragen hoe de uitspraken van Bussemaker zich verhouden tot het uitgangspunt van de wet dat abortus een beslissing is waarover de arts en de betrokken vrouw in samenspraak beslissen, en dat een arts niet verplicht is om medewerking te verlenen. Ook is de ChristenUnie benieuwd naar de rol van de Medisch Ethische Commissie hierin en vragen zij welke ruimte er is voor gewetensbezwaarden. Maar liefst 300 ziekenhuismedewerkers hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van de Raad van Bestuur. “Het is belangrijk dat ziekenhuizen en medewerkers niet verplicht worden om medewerking aan een abortus te geven. Als die mogelijkheid er niet is, dan wordt de vrijheid van gewetensbezwaarden ingeruild tegen de ‘vrijheid’ om een abortus te laten uitvoeren en daar werkt de ChristenUnie niet aan mee”, aldus Kamerlid Dik-Faber.


Schriftelijke vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs Cultuur en Wetenschap over “ziekenhuizen mogen abortus niet weigeren”

1.Bent u bekend met het radio-optreden over abortus van de minister Bussemaker in Dit is de Dag op 11 maart jongstleden?

2.In hoeverre vallen de opmerkingen van minister Bussemaker te rijmen met artikel 20 van de Wet afbreking zwangerschap en met het uitgangspunt van de wet dat abortus een beslissing is waarover de arts en de betrokken vrouw in samenspraak beslissen en dat een arts niet verplicht is om medewerking te verlenen?

3. Deelt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het uitgangspunt dat een ziekenhuis niet verplicht is om abortus aan te bieden aan ieder die erom vraagt, mede in het licht van het feit dat abortus in principe een strafbaar feit is en dat abortus alleen mag plaatsvinden als een ziekenhuis een vergunning heeft?

4. Hoe beoordeelt u het bericht in Trouw d.d. 8 maart 2013 dat de Raad van Bestuur 'na een zorgvuldig besluitvormingsproces van een jaar' tot een standpunt is gekomen in relatie tot het feit dat het personeel hierbij niet betrokken of erover geïnformeerd is?

5. Kunt u inzicht geven welke besluitvormingsprocedure de Raad van Bestuur doorlopen heeft? In hoeverre is de Medisch Ethische Commissie betrokken bij de deze procedure?

6 Welke wettelijke plicht heeft een Medisch Ethische Commissie?

7. Is het u bekend dat 300 medewerkers bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van de Raad van Bestuur? Kunt u garanderen dat de positie van gewetensbezwaarden veilig gesteld is conform de Wet afbreking zwangerschap? Op welke wijze krijgen gewetensbezwaarden volledig en tijdig informatie over een ingreep gericht op beëindiging van een zwangerschap?

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer
Volksgezondheid

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie vindt abortusuitspraak kabinet ongepast'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > maart

Geen berichten gevonden