Hevig verzet tegen opheffing kleine scholen

Joel Voordewinddonderdag 14 maart 2013 16:24

Scholenkoepels en schooldirecties hebben zich gekeerd tegen een centrale Haagse aanpak tegen leerlingendaling in het onderwijs. Donderdag 14 maart is er door de ChristenUnie een hoorzitting georganiseerd waar een dialoog tot stand werd gebracht tussen politici en mensen uit het onderwijs. Onderwerp van gesprek waren de ‘kleine scholen in het basisonderwijs’. Dit na aanleiding van een rapport van de Onderwijsraad die adviseert om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. De ChristenUnie is hier zeer op tegen. Alleen al in Friesland zouden in alle dorpen met 1000 tot 1200 inwoners de basisscholen moeten sluiten. “Kleine scholen sluiten, is funest voor kleine dorpen en krimpgebieden in de provincie. Jonge gezinnen zullen wegtrekken en de leefbaarheid zal afnemen. De ChristenUnie doet er alles aan om dit te voorkomen,” aldus fractievoorzitter van de ChristenUnie Arie Slob.

Regionale oplossingen

Centrale aanpak aan de hand van de landelijke opheffingsnorm vanuit Den Haag wordt door het onderwijsveld afgewezen. Via gemeentelijke opheffingsnormen is er nu al flexibiliteit. Dit sluit aan op de visie van de ChristenUnie waarin schoolbesturen de verantwoordelijkheid en de autonomie hebben om zelf tot oplossingen te komen voor de krimp in hun regio.

Bovendien moet de kleine scholentoeslag behouden blijven om de onderwijskwaliteit op peil te houden, ook op kleine scholen. Juist investeren in de onderwijskwaliteit in krimpregio’s door een overbruggingsfonds voor het behoud van leraren. Woordvoerder Joël Voordewind: ,,Het is belangrijk dat we de kwaliteit stimuleren in plaats van de kwantiteit af te straffen. De pluriformiteit in ons onderwijs is altijd een groot goed geweest en die dreigt nu verloren te gaan als gevolg van deze kaalslag. Voor ouders is het belangrijk dat ze de beste school voor hun kinderen kunnen kiezen en niet moeten kiezen voor de enige school in een straal van drie kilometer.”

Kwaliteit

Veel aanwezigen benadrukten dat er geen verband is tussen schoolgrootte en kwaliteit van onderwijs. Sterker nog, kleine scholen zorgen ook voor een veilige omgeving voor zorgleerlingen, zo liet Jan Limbeck weten. Hij is directeur van CNS Ommerkanaal, een school met 70 leerlingen, waaronder veel zorgleerlingen. Zijn school heeft het predicaat ‘excellent’.

Behalve deze school, dreigt er ook sluiting voor 1311 andere scholen mocht dit rapport op deze manier uitgevoerd worden.

Labels
Arie Slob
Joël Voordewind
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Hevig verzet tegen opheffing kleine scholen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > maart

Geen berichten gevonden