Roel Kuiper wil een Europawet

Roel_Kuiper-3dinsdag 16 april 2013 17:42

'Er moet een Europawet komen, waarin de bevoegdheden van het parlement in het kader van Europese besluitvormingsprocessen wettelijk worden verankerd.' Dat zei ChristenUnie-senator Roel Kuiper tijdens de Algemene Europese Beschouwingen in de Eerste Kamer. ‘De positie van de Staten Generaal is nu houtje touwtje geregeld in allerlei moties, regelingen en goedkeuringswetten. Dat komt onze democratie niet ten goede.’

Kuiper vindt verder dat in Europa moet worden vastgelegd waar Brussel over gaat en waar de lidstaten over gaan. ‘Het nationale domein moet beter worden afgebakend. We moeten werk gaan maken van een meer heldere bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten, zodat parlementen niet gedwongen worden zich te verdedigen wanneer het hun eigen bevoegdheden betreft, maar deze onbelemmerd kunnen uitoefenen. Europa moet geen medezeggenschap krijgen, waar lidstaten zelf bevoegd zijn.’

Kuiper vroeg tijdens het debat de aandacht voor het democratisch tekort in Europa en de positie van het nationale parlement. ‘De positie van ons parlement staat op het spel. We moeten nu strepen trekken. Helemaal nu Europa steeds meer meepraat over ons begrotingsbeleid. Ik zal de Senaat vragen zich voor een Europawet uit te spreken en voor een duidelijkere afbakening van bevoegdheden.’

De volledige bijdrage Roel Kuiper aan het debat is hier na te lezen: http://www.christenunie.nl/k/nl/n28364/news/view/556720/454173/Algemene-Europese-Beschouwingen-2013---Roel-Kuiper.html

Labels
Eerste Kamer
Roel Kuiper

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > april

Geen berichten gevonden