ChristenUnie wil dat natuurorganisaties worden betrokken bij inpassing Blankenburgtunnel

Carla Dik - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUniedonderdag 29 augustus 2013 21:21

Kamerlid Carla Dik-Faber wil van minister Melanie Schultz van Haegen opheldering over het bericht dat milieuclubs uit het overleg over de bouw van de Blankenburgtunnel zijn gestapt. Ze wil weten welke maatregelen de minister heeft genomen om de groene organisaties aan tafel te krijgen en wat Schultz van Haegen gaat doen om de groene organisaties vanaf nu bij het proces te betrekken. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Ik ben geen voorstander van de Blankenburgtunnel, maar nu de tunnel er toch lijkt te komen, is een goed inpassingsplan wel het minste. De Kamer heeft met een motie daarvoor geld beschikbaar gesteld en gevraagd natuurorganisaties bij de inpassing te betrekken. Dat is niet gebeurd.”

Onlangs werd bekend dat natuurorganisaties nooit aan tafel hebben gezeten, terwijl de eerste schetsen van een inpassingsvisie al klaar zijn. Ook bewonersorganisaties zijn niet betrokken. Natuurorganisaties pleiten voor een integrale gebiedsvisie. Dik-Faber: “Daar ben ik het van harte mee eens. Natuurlijk is de pot met geld begrensd, maar in een creatief proces is het belangrijk de kwaliteiten van het gebied als vertrekpunt te nemen. Het kabinet schrijft zelf in de nota ‘Vooruit met natuur’ dat het belangrijk is om ‘te investeren in snelwegen die de natuur in ere houden’. Ik vraag me af of de Blankenburgtunnel straks hieraan voldoet.”

Schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur & Milieu over de Blankenburgtunnel.

  1. Kent u het bericht ‘Milieuclubs uit overleg tunnel’?*)
  2. Klopt het dat Natuurmonumenten en de Milieufederatie Zuid-Holland niet uit het overleg zijn gestapt, maar zelfs nooit aan tafel hebben gezeten? Welke maatregelen heeft u genomen om de groene organisaties aan tafel te krijgen? Wat gaat u doen om de groene organisaties vanaf nu bij het proces te betrekken?
  3. Bent u van mening dat voldoende uitvoering is gegeven aan de motie van het lid Kuiken (33400-30), die oproept om in overleg met de regio en natuur- en milieuorganisaties tot een inpassingsvisie te komen?
  4. Bent u bereid bewonersorganisaties bij het proces te betrekken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u onze mening dat de kwaliteit van het gebied door de aanleg van de Blankenburgtunnel niet mag verslechteren? Aan welke voorwaarden moet een goede inpassingsvisie volgens u voldoen? Bent u bereid de inpassingsvisie naar de Tweede Kamer te sturen?
  6. Deelt u onze mening dat in een creatief proces niet het kaderstellende budget, maar de kwaliteiten van het gebied vertrekpunt moeten zijn? Deelt u onze mening dat het daarvoor nodig is om verder te kijken dan alleen de Blankenburgtunnel en te kiezen voor een integrale gebiedsbenadering?
  7. Bent u bekend met het pamflet ‘Vooruit met natuur’ van de staatssecretaris voor Economische Zaken? Hoe beoordeelt u de stelling in dit pamflet ‘investeren in snelwegen die de natuur in ere houden’ in relatie tot de inpassing van de Blankenburgtunnel?
  8. Klopt het dat het Havenbedrijf Rotterdam in het verleden heeft ingezet op publiek-private financiering? Kunt u aangeven waarom publiek-private financiering niet meer aan de orde is? Deelt u onze mening dat financiële betrokkenheid van het Havenbedrijf niet ondenkbaar is? Wat zijn volgens u de (on)mogelijkheden hiervoor?

 *) http://nos.nl/artikel/545182-milieuclubs-uit-overleg-tunnel.html

 

*) http://nos.nl/artikel/545182-milieuclubs-uit-overleg-tunnel.html

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer
Verkeer & Vervoer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil dat natuurorganisaties worden betrokken bij inpassing Blankenburgtunnel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > augustus

Geen berichten gevonden