ChristenUnie: energieakkoord te kleine stap in goede richting

vrijdag 06 september 2013 16:23

De ChristenUnie vindt het positief dat onder aanvoering van de SER afspraken zijn gemaakt over een schonere energievoorziening, maar vindt de afspraken niet ver genoeg gaan. Kamerlid Carla Dik-Faber: “De richting is goed, maar de stappen zijn te klein. De onderhandelaars hebben opvallende resultaten bereikt: oude kolencentrales moeten dicht, er liggen energiebesparingsdoelen en er komt veel windenergie bij. Nederland blijft de komende decennia echter te veel leunen op grijze, fossiele energieproductie. Daarin schiet dit akkoord tekort.”

De ChristenUnie juicht het sluiten van verouderde kolencentrales toe. Tegelijkertijd worden nu ook weer nieuwe kolencentrales gebouwd en wordt de kolenbelasting afgeschaft. De ChristenUnie vindt dat die juist moet worden verhoogd. Dik-Faber: "Afschaffing is verre van gunstig voor schone vormen van energie. Zo’n maatregel werkt averechts ten opzichte van de ontwikkeling van wind- en zonne-energie."

Ook subsidie van bijstook van biomassa in kolencentrales is onderdeel van het akkoord. "Op deze manier wordt belastinggeld van burgers en bedrijven gestoken in een techniek die niet innovatief en houdbaar is. Dit geld kunnen we beter inzetten voor echt schone en innovatieve vormen van energie", aldus Dik-Faber.

Energiebesparing

Energiebesparing is een belangrijke pijler is voor het behalen van de duurzame doelen in het Energieakkoord. Maar de zo noodzakelijke 2% besparing per jaar is afgezwakt naar 1,5%. Dik-Faber: “Ten onrechte. Energiebesparing brengt grote kostenbesparingen, winst voor het milieu en een impuls voor de bouwsector.”

Ook is een omslag nodig naar duurzame decentrale energie. Dik-Faber: “Er liggen zoveel kansen om kleinschalige opwekking voor eigen gebruik aantrekkelijk te maken. Burgers moeten meer en meer zelf voor hun energievoorziening gaan zorgen. In het akkoord is fiscaal voordeel opgenomen voor lokale opwekking, maar het is de vraag of energielevering ‘op afstand’ voldoende kan profiteren.”

Kilometerprijs

In het Energieakkoord wordt voorzichtig de deur geopend naar invoering van de kilometerprijs. Dik-Faber: “Het is mooi dat er weer gesproken kan worden over de kilometerprijs. De ChristenUnie pleit al jaren voor betalen naar gebruik in plaats van betalen voor het bezit van de auto. Het is echter jammer dat het kabinet afwachtend toekijkt en zelf geen stappen zet. Pas in 2016 wil het kabinet gaan meedenken, maar geen besluiten nemen. Ik had gehoopt dat het energieakkoord voor mobiliteit een duidelijke koers zou uitzetten. Er zijn wel mooie doelen gesteld, maar echte besluiten om deze doelen te halen worden vooral uitgesteld.”

 

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: energieakkoord te kleine stap in goede richting'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > september

Geen berichten gevonden