Peter Ester wil een duurzaam en generatiebestendig pensioenstelsel

Peter Ester rand fontein zoomdinsdag 08 oktober 2013 12:20

Vandaag debatteert de Eerste Kamer over twee pensioenwetten van het kabinet. Senator Peter Ester is kritisch over de plannen: 'We hebben behoefte aan een duurzaam pensioenstelsel en nieuwe plannen moeten daar aan bijdragen. Voor de ChristenUnie betekent dat een toekomstbestendig pensioenstelsel dat recht doet aan de belangen van huidige generaties maar ook aan de belangen van jongere generaties. Een stelsel dat vertrouwen biedt en dat het voor iedereen mogelijk maakt een goed pensioen op te bouwen. De plannen van het kabinet over de verlaging van pensioenopbouw zijn primair budgettair gedreven.'

'De ChristenUnie heeft grote moeite met beide wetsvoorstellen. De verlaging van de pensioenopbouw schiet te ver door, de beoogde premieverlaging is boterzacht. De balans tussen generaties raakt uit het lood. Onze vrees is groot dat toekomstige generaties – de jongeren van nu – geen volwaardig pensioen zullen opbouwen, ook al wordt er langer doorgewerkt. Het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt draagt niet bij aan een toekomstbestendig, duurzaam en stabiel pensioenstelsel. En dat is wat Nederland nodig heeft.', aldus Peter Ester

Lees hier zijn hele bijdrage aan het debat in de Eerste Kamer.

Labels
Eerste Kamer
Peter Ester

« Terug

Nieuwsarchief > 2013 > oktober

Geen berichten gevonden