Kamermeerderheid wil uitbuiting kinderen in Turkse katoenteelt stoppen

2012-Joël-Voordewind-AP-Roukema_610-3332vrijdag 08 november 2013 20:55

Op initiatief van Kamerlid Joël Voordewind heeft een Kamermeerderheid vragen gesteld over kinderarbeid in de katoenteelt in Turkije. De Kamer heeft al meerdere malen aan de bel getrokken over kinderarbeid in Turkije. Een Kamermeerderheid vraagt nu aan minister Ploumen om opnieuw actie te ondernemen, zowel richting de Turkse overheid als richting Nederlandse bedrijven. Voordewind: ,,We moeten deze uitbuiting van kinderen stoppen. In de reportage is onder meer een kind van 11 jaar katoen aan het plukken. Zij horen naar school te gaan, een toekomst op te bouwen. Ik roep de minister op om dit te blijven aangeven bij de Turkse overheid.”

Voordewind roept ook de Nederlandse bedrijven op om openheid van zaken te geven. ,, Bedrijven willen voor een zo laag mogelijke prijs kleding produceren, maar dat er kinderarbeid aan te pas komt is onacceptabel. Mexx en H&M hebben wel wat uit te leggen, nu blijkt dat zij stoffen afnemen van een leverancier waar kinderarbeid voorkomt. De bedrijven hebben aardig zicht op bestrijding van kinderarbeid in de fabrieken, maar de misstanden op de katoenvelden blijven nog teveel buiten beeld.


Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Jan Vos (PvdA), Gesthuizen (SP), Agnes Mulder (CDA), Thieme (Partij voor de Dieren), Baay-Timmerman (50 PLUS) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid bij de katoenproductie in Turkije.

Hebt u kennis genomen van de reportage van het NCRV-programma ‘Altijd Wat’ over kinderarbeid in Turkije in met name de katoenteelt (Nederland 2, 5 november 2013 http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/deze-week-kinderarbeid-in-turkije-vervolg)?

  1. Wat is er gebeurd op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar kinderarbeid bij vier landbouwgewassen, waaronder katoen dat mede door de Nederlandse overheid is gefinancierd (zie antwoorden Kamervragen 14-1-2013. Antwoord op Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van Ojik (GroenLinks) en Gesthuizen (SP) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over kinderarbeid in de katoensector in Turkije (ingezonden 3 december 2012), Zaaknummer 2012Z20843)? Zijn er bijvoorbeeld programma’s in de katoensector of andere landbouwsectoren tegen kinderarbeid opgezet? Zo ja, wat houden deze programma’s in?
  2. Gaat u deze kwestie opnieuw aan de orde stellen bij de Turkse autoriteiten, de ILO en bij de Europese Commissie om tot een concreet plan van aanpak tegen kinderarbeid in de katoensector te komen? Dringt u hierbij ook aan op actievere bestrijding van andere vormen van kinderarbeid in Turkije?
  3. Gaat u de brancheorganisaties in de kleding- en textielsector in het kader van hun Plan van Aanpak voor MVO en duurzaamheid vragen deze kwestie, samen met hun leden die in Turkije actief zijn, aan te pakken en daarvoor een specifiek en openbaar actieplan te ontwikkelen?
  4. Kunt u een overzicht geven van de in Nederland actieve textiel- en kledingbedrijven die katoenen stoffen afnemen uit Turkije? Bent u van mening dat deze bedrijven (waaronder Mexx en H&M) daarover openheid moeten geven en moeten laten zien wat zij doen om kinderarbeid en andere schendingen van mensenrechten in de katoenteelt te voorkomen en zo nodig te bestrijden? Gaat u hen daarop aanspreken?
  5. Wordt de Turkse katoen- en kledingsector ook meegenomen in de MVO-risicoanalyse die momenteel wordt gemaakt van sectoren waarbij Nederlandse bedrijven zijn betrokken, onder meer in de katoen-, textiel- en kledingsector? Bent u van plan openheid te geven over de uitkomsten van deze MVO-risicoanalyse? Zo ja, wanneer?
  6. Hoe betrouwbaar acht u de recente cijfers van de ILO over de sterk gedaalde kinderarbeid wereldwijd (van 215 miljoen naar 168 miljoen), wanneer zelfs de cijfers over kinderarbeid in een relatief ontwikkeld land als Turkije sterk uiteenlopen van bijna 1 miljoen kinderen volgens de ILO (2006) tot 5 miljoen (Turkse arbeidseconoom in reportage ‘Altijd Wat’)?
  7. Kunt over een overzicht geven waar en op welke wijze kinderarbeid tijdens handelsmissies en andere bezoeken aan derde landen door u aan de orde gesteld en wat daarvan het voorlopige resultaat was?
  8. Kunt u ons informeren over de resultaten van uw deelname aan de III Global Conference Against Child Labour in Brazilië?
Labels
Fair Trade
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Kamermeerderheid wil uitbuiting kinderen in Turkse katoenteelt stoppen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > november

Geen berichten gevonden