ChristenUnie wil krachtiger optreden tegen gevolgen slavernij

slavernijmonumentmaandag 02 december 2013 17:59

De ChristenUnie wil dat het kabinet krachtiger gaat optreden tegen mensenhandel, racisme en discriminatie. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die fractievoorzitter Arie Slob en Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers vandaag, op de Internationale dag van de afschaffing van de slavernij, indienden.

Slob: ‘Precies 64 jaar geleden nam de VN de declaratie tegen mensenhandel en de exploitatie van prostitutie aan. Nederland heeft deze nooit getekend. Dit kan nog steeds!’

Schriftelijke vragen van de leden Slob (ChristenUnie) en Segers (ChristenUnie) aan de minister president, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken over afschaffing slavernij.

  1. Bent u ermee bekend dat het vandaag, 2 december,  Internationale dag voor de afschaffing van slavernij is?
  2. Bent u bekend met de VN declaratie: “Convention for the Suppression of Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others” welke ten grondslag ligt aan deze dag?
  3. Welke argumenten zijn er opgevoerd om deze VN declaratie, anders dan veel andere landen, zoals onder meer ons buurland België, destijds niet te ondertekenen?
  4. Bent u van plan om deze declaratie alsnog te ondertekenen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
  5. Hoe verhoudt de VN-declaratie zich tot het huidige beleid inzake prostitutie en de bestrijding van moderne slavernij in deze sector?
  6. Welke doelstellingen heeft u voor volgend jaar voor het bestrijden van mensenhandel?
  7. Hoe kijkt u terug op de vieringen dit jaar in het kader van 150 jaar afschaffing slavernij?
  8. Op welke wijze wordt in het huidige beleid van het kabinet prioriteit gegeven aan de  problemen die volgens de nazaten van de slavernij voortvloeien uit de naweeën van slavernij, waaronder  discriminatie en racisme en feitelijke achterstelling op de arbeidsmarkt?
  9. Bent u het met ons eens dat aandacht voor het slavernijverleden van Nederland verdere doorgang moet vinden?
  10. Op welke wijze wordt volgend jaar aandacht geschonken aan het slavernijverleden van Nederland?
Labels
Arie Slob
Gert-Jan Segers
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil krachtiger optreden tegen gevolgen slavernij'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2013 > december

Geen berichten gevonden