ChristenUnie: overheid moet Staatsbosbeheer meer ruimte geven

Carla Dik - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUniewoensdag 05 maart 2014 14:20

De ChristenUnie wil dat Staatsbosbeheer meer ruimte krijgt om zelfstandig te opereren, zoals in Engeland de National Trust. Dik-Faber: ,,De staatssecretaris vraagt meer maatschappelijke gerichtheid van Staatsbosbeheer, maar houdt de organisatie intussen wel dicht bij zich. Dat kan niet. Je moet óf Staatsbosbeheer meer vrijheid geven om activiteiten te ontplooien, óf het als een zelfstandig bestuursorgaan zien. De ChristenUnie kiest dan voluit voor de eerste optie.”

De ChristenUnie pleit ervoor dat Staatsbosbeheer daadwerkelijk de ruimte krijgt om de grote opgaven te realiseren, zoals meer geld aantrekken uit de markt en het ontplooien van maatschappelijke activiteiten. De National Trust in Engeland kan volgens Dik-Faber als voorbeeld dienen. ,,Deze organisatie weet veel inkomsten te genereren uit entreegelden, abonnementen van de 3½ miljoen leden, donaties en legaten en de winst die wordt behaald bij commerciële nevenactiviteiten. Het dagelijks werk is grotendeels in handen van meer dan 42.000 vrijwilligers. Ik vind dit een prachtig voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid bij het natuurbeleid.”
 
Belemmering
Het pleidooi om Staatsbosbeheer meer zelfstandig maken is in lijn met het advies vanuit de rijks brede doorlichting van zelfstandige bestuursorganen. Daarin wordt geadviseerd Staatsbosbeheer verder van de overheid te positioneren als overheids-NV met beleidsdeelneming. ,,Hierbij kunnen ook private partijen deelnemen”, aldus het Kamerlid. ,,Te sterke overheidssturing belemmert Staatsbosbeheer in het maatschappelijk ondernemen. Staatsbosbeheer mag weinig of geen winst maken en vermogen opbouwen en heeft te maken met staatssteunregels. Daarnaast zorgt te sterke overheidssturing ervoor dat samenwerking met Natuurmonumenten en de provinciale landschappen wordt bemoeilijkt, door de verschillen in status tussen de organisaties. Samenwerking kan veel geld besparen. Geld dat we beter aan natuur kunnen besteden.”

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: overheid moet Staatsbosbeheer meer ruimte geven'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014 > maart

Geen berichten gevonden