Maak ontkennen van genocide strafbaar

Genocide monument Armeniedonderdag 01 juni 2006 12:27

De ChristenUnie heeft een wetsvoorstel ingediend dat het ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord en misdrijven tegen de menselijkheid strafbaar stelt. Van strafbare uitingen is sprake als deze bewust worden gedaan in de wetenschap dat mensen daardoor op discriminerende wijze worden beledigd, of met de bedoeling aan te zetten tot haat of geweld tegen bevolkingsgroepen.

Over de hele wereld komen dit soort ontkenningen voor. Een bekend voorbeeld is de ontkenning van de holocaust. De Iraanse president Achmadinejad noemde de holocaust onlangs een mythe. De erkenning van de Armeense genocide is ook nog steeds een heikel punt. De moord op zeven duizend moslims in Sebrenica werd lang ontkend in Servië. Uitspraken van ver over de grenzen klinken ook door in ons land.

“Het ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid, is een pijnlijke zaak voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Met het ontkennen van deze gruweldaden, wordt hun verleden ontkend en dat is opnieuw een aanslag op hun identiteit,“ aldus Tineke Huizinga, de indiener van wetsvoorstel.

Volgens rechterlijke uitspraken valt ontkenning van de holocaust in beginsel onder het discriminatieverbod uit het wetboek van strafrecht. Dit wetsvoorstel beoogt het vastleggen van deze uitspraken in de wet, maar heeft daarnaast een bredere strekking. Het voorstel heeft immers ook betrekking op andere in brede kring erkende volkerenmoorden of misdrijven tegen de menselijkheid.
In de ons omringende landen als België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Frankrijk is al sprake van soortgelijke wetgeving. In een aantal gevallen is deze nog beperkt tot de holocaust en andere misdrijven tegen de menselijkheid, die onder het nazi-regime zijn begaan.
In sommige landen overweegt men eveneens uitbreiding van deze wetgeving.

Huizinga: “Leon Meijer, lid van de Permanente Campagne van de Christenunie, droeg het idee bij de Tweede Kamerfractie aan en is nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen. De voorbereidingen van het wetsvoorstel hebben een jaar geduurd. Er zijn verschillende juridische experts en maatschappelijke organisaties bij betrokken geweest. Er is gekeken naar de wetteksten in de ons omringende landen. We zijn niet over één nacht ijs gegaan en de tekst die er nu ligt, is volgens de ChristenUnie een goede aanvulling op ons rechtsysteem“.

Zie ook:
Labels
Tineke Huizinga
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Maak ontkennen van genocide strafbaar'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > juni

Geen berichten gevonden