‘Minder moties en meer integriteit’

donderdag 08 juni 2006 20:34

Partijcommissie onder leiding van Gert Schutte komt met eindrapport

De belangrijkste bijdrage aan het herstel van vertrouwen tussen burgers en de politiek moet geleverd worden door de manier waarop overheden en politici functioneren. Integriteit is daarbij een sleutelwoord. De betekenis van veranderingen in het politieke bestel moet niet worden overschat. De representatieve democratie moet uitgangspunt blijven, maar het mag wat minder ‘hyperig’. Vormen van directe democratie zijn vooral zinvol als aanvulling.

Dat schrijft de commissie ‘Burger en politiek’ van de ChristenUnie (de commissie-Schutte, ingesteld op verzoek van André Rouvoet) in haar rapport Burger en politiek – een kwestie van vertrouwen. De commissie heeft dit rapport op 8 juni aangeboden aan het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. Het bestuur zal het rapport betrekken bij de opstelling van het verkiezingsprogramma voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen.

Geen uitbreiding subsidies aan politieke partijen


Het rapport mondt uit in een reeks van 47 concrete aanbevelingen. De commissie meent dat die aanbevelingen stuk voor stuk een bijdrage kunnen leveren aan herstel van vertrouwen. Enkele in het oog springende voorbeelden zijn:

- versterking van de integriteit in het openbaar bestuur,

- geen uitbreiding van subsidies aan politieke partijen,

- opstelling van een regeringsprogramma door de kandidaat-ministers in plaats van de fractievoorzitters,

- een gedragscode in de Tweede Kamer voor een terughoudend gebruik van moties,

- geen verlaging van de drempel om met voorkeurstemmen te worden gekozen,

- een onderzoek om het blijven bezetten van een kamerzetel na een afsplitsing van een fractie tegen te gaan,

- invoering van een beslissend referendum over aangenomen wetsvoorstellen,

- een terugzendrecht voor de Eerste Kamer met behoud van het laatste woord voor deze Kamer,

- vorming van een Randstadprovincie met daarin ten minste de drie grootste steden.

- benoeming van de burgemeester overlaten aan de gemeenteraden.

Download:
Labels
Partij

« Terug

Reacties op '‘Minder moties en meer integriteit’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > juni

Geen berichten gevonden