ChristenUnie wil sneller internet voor scholen

Topbanner 2012-Joël-Voordewind-AP-Roukema-3500 944x390woensdag 06 mei 2015 16:59

Veel scholen kampen met een lage internetsnelheid waardoor hun mogelijkheden met digitale leermiddelen beperkt zijn. Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Scholen werken met digiborden, tablets en laptops en zijn daarin mede afhankelijk van snel internet. Ik hoor dat scholen in gebieden waar geen glasvezel is neergelegd door de lage internetsnelheid maar beperkt gebruik kunnen maken van deze digitale leermiddelen. Dat moeten we toch goed kunnen regelen anno 2015?” Samen met SGP-collega Bisschop heeft Voordewind vragen gesteld.

Schriftelijke vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken over trage internetverbindingen in het onderwijs en de ambities op het gebied van digitale leermiddelen en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

  1. Bent u op de hoogte van de beperkte mogelijkheden van veel scholen om van internet gebruik te maken, met name vanwege de lage internetsnelheid?
  2. Bent u met ons van mening dat de toegang tot snel internet van groot belang is voor scholen, door het toenemende gebruik van digitale leermiddelen en applicaties en de toename van gebruik van digiborden, tablets en laptops in de klas? Bent u van mening dat alle scholen toegang tot snel internet zouden moeten hebben, om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen, met optimaal gebruik van de mogelijkheden van de huidige onderwijstechnologie en die van de nabije toekomst?
  3. Kunnen alle scholen in Nederland aan de afspraken in het Bestuursakkoord Primair Onderwijs voldoen op het gebied van digitale leermiddelen, ook met een trage internetverbinding?
  4. Bent u met ons van mening dat een downloadsnelheid van 8Mbit per seconde te laag is om digitale leermiddelen, zoals de digiborden, op een volledige basisschool goed te benutten?
  5. Hebt u inzicht in het aantal scholen dat geen gebruik kan maken van snel internet, aangezien ook bekend is in welke regio’s snel internet ontbreekt?
  6. Hebt u zicht op de kosten om deze scholen van snel internet te voorzien, gedifferentieerd naar de verschillende regio’s? Erkent u dat de kosten voor de aanleg van snel internet in het landelijk gebied doorgaans te hoog zijn voor een schoolbestuur? Hoe wordt voorkomen dat schoolbesturen het onderwijsbudget moeten aanwenden voor snel internet?
  7. Bent u bereid in overleg met de PO-raad, VO-raad en telecomaanbieders te bezien of scholen op korte termijn aangesloten kunnen worden op snel internet?
Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2015 > mei

Geen berichten gevonden