ChristenUnie: tekort opvangplekken loverboyslachtoffers onacceptabel

Foto Gert-Jan Segersdonderdag 04 juni 2015 15:30

De ChristenUnie vindt het onacceptabel dat er wachtlijsten zijn bij de gespecialiseerde opvanghuizen voor slachtoffers van loverboys. Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers heeft hierover vragen gesteld aan het kabinet: ,,Het gaat om kwetsbare jonge vrouwen die acuut en goede hulp nodig hebben als ze uit handen van hun loverboy hebben weten te komen. Als je dan moet wachten op een geschikte opvangplek ligt een terugval in de gedwongen prostitutie op de loer. Dat mogen we niet accepteren. De staatssecretaris moet met samen met de gemeenten met een passende oplossing komen.”

Schriftelijke vragen van het lid Segers over het bericht dat er te weinig geld is voor opvang loverboyslachtoffers in verband met toename problematiek aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

  1. Kent u het bericht ‘Onvoldoende opvang voor slachtoffers van loverboys’?[1]
  2. Wat vindt u ervan dat de gespecialiseerde opvanghuizen van Fier in Leeuwarden en Rotterdam een wachtlijst hebben?
  3. Bent u het ermee eens dat de opvang van slachtoffers van loverboys hoog specialistische hulp is, die niet ambulant of in niet-gespecialiseerde voorziening kan worden geboden?
  4. Wat vindt u ervan dat als gevolg van de wachtlijsten bij Fier slachtoffers van loverboys het risico lopen om vanuit ambulante zorg of vanuit een niet-gespecialiseerde voorziening terug te vallen in een situatie van gedwongen prostitutie?
  5. Wat veroorzaakt de wachtlijsten naar uw mening?
  6. Hoe konden deze wachtlijsten ontstaan ondanks de gemaakte afspraken in het landelijk transitie arrangement?
  7. Bent u bereid het gesprek aan te gaan met Fier Fryslan en de betrokken gemeenten om te kijken hoe deze problemen ondervangen kunnen worden?

[1] Nederlands Dagblad, donderdag 4 juni 2015, pagina 4.

Labels
Gert-Jan Segers
Mensenhandel en prostitutie
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2015 > juni

Geen berichten gevonden