ChristenUnie wil onderzoek uitbreiding vaderschapsverlof

carola-schouten-banner-4-944x390donderdag 18 juni 2015 18:22

De ChristenUnie wil dat minister Asscher gaat onderzoeken of het vaderschapsverlof uitgebreid kan worden naar tien dagen. Uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers blijkt dat Nederland enorm achterloopt in vergelijking met andere Europese landen.

Tweede Kamerlid Carola Schouten: ,,De Nederlandse vader en daarmee ook het geboren kind komen er erg bekaaid af met ons huidige vaderschapsverlof. Ik wil in het belang van het kind én het jonge gezin zoeken naar mogelijkheden om het verlof voor de vader te verlengen. De minister moet wat mij betreft in gesprek gaan met de sociale partners om dit samen met hen nog in deze kabinetsperiode te regelen.”

Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het vaderschapsverlof verlengd moet worden.

1. Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Vaderschapsverlof moet verlengd worden'1?
2. Herkent u zich in het geschetste beeld dat het vaderschapsverlof in Nederland op basis van de internationale vergelijking te beperkt in omvang is? Kunt u aangeven waarom in veel andere Europese landen gekozen is voor een uitgebreider vaderschapsverlof?
3. Voldoet het huidige vaderschapsverlof in Nederland volgens u aan de behoefte van vaders en hun gezinnen om arbeid en zorg te combineren? Kunt u dit toelichten?
4. Deelt u de conclusie van het rapport dat een langer vaderschapsverlof een positief effect zal hebben op de ontwikkeling van kinderen? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u bereid om de maatschappelijke en financieel-economische consequenties van uitbreiding van het betaalde vaderschapsverlof naar tien dagen inzichtelijk te maken en de Kamer daarover te informeren? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid in gesprek met de sociale partners de mogelijkheden te verkennen om nog deze kabinetsperiode tot een verdere uitbreiding van het betaalde vaderschapsverlof te komen? Zo nee, waarom niet?

1 Nu.nl, 16 juni 2015: ‘Vaderschapsverlof moet verlengd worden’.

Labels
Carola Schouten
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil onderzoek uitbreiding vaderschapsverlof'

alicezeta56, alicezeta56 (alicezeta56) [919502]
Geplaatst op: 01-07-2015 09:29
Honeymoon expedition on cruise is usually a dream of a number of us. This document describes many useful points and strategies on learn to get cheap vacation cruise deals oIn your honeymoon. advance tour and travel
For anyone who is going offshore for in excess of three many weeks, then you should invest with long stay travel insurance. However, what is best way connected with securing the best policy? airline travel insurance
Even in the event all for you to do is reduce costs on traveling and family vacation for small business or joy, becoming your dream house based traveling and family vacation agent is amongst the best strategies to do except. I travel-and-vacations
alicezeta56, alicezeta56 (alicezeta56) [919502]
Geplaatst op: 01-07-2015 09:29
If you could have seen just one, you've seen all those meals. ' It is one time period many vacation goers hate. Think in relation to it-you spend some money about to a traveling destination therefore you are excited to discover its areas. travellers bay
Traveling into a place like Ny city can possibly be rough - for anyone not helpful to the throngs. There's always strategies to relieve ones travel stress and read on to uncover one advisors. mapped travel
Penguins are extremely iconic in addition to popular arctic dogs and by and large, these amphibious creatures is normally the subject of children experiences, movies, cartoons, and even online games. penguin travel
alicezeta56, alicezeta56 (alicezeta56) [919502]
Geplaatst op: 01-07-2015 09:30
These federal grants are intended to cover each of the necessary prices for putting together a Federally Experienced Health Center in a state on the country. These funds where put together by law. my health center
This quick veg dairy products wrap is best and trendy strategy to make children eat produce. This home-made put is containing more nutrients and lower fat in addition to sodium information. Healthy for everyone ages. veg health
With the standard lifetime amount increasing steadily we have a growing consentrate on maintaining some sort of youthful overall look. The groundwork for much of this focus is the best body's skin tone. Skin would be the largest organ with your body in addition to requires sizeable care. daily health trends
Eilander, H. (Henk) [906448]
Geplaatst op: 03-08-2015 21:20
Natuurlijk is het fijn als vader 10 dagen vrij te zijn maar of dit invloed op de pasgeborene heeft waag ik te betwijfelen. Het wordt anders wanneer papa wekelijk meerdere dagen de zorg op zich neemt, dan kan mogelijk van een toegevoegde waarde worden gesproken. Let wel niet voor een jaartje maar gedurende zijn/haar gehele jonge leventje. Dit zijn keuzes voor de ouders waarmee je de werkgevers niet kunt belasten.
Mubashar, Rana (Mubashar) Rana [1423724]
Geplaatst op: 30-06-2022 09:11
Azerbaijan Visa from Pakistan: In May 2017, the Azerbaijani government started issuing special electronic visas for citizens of more than 90 nationalities.
Mubashar, Rana (Mubashar) Rana [1423724]
Geplaatst op: 30-06-2022 09:11
Getting a visit visa for Azerbaijan from Pakistan: Pakistan is among the more than 90 countries eligible to apply for an online visit visa to Azerbaijan. So you can visit the website, fill out the form, make the payment via debit/credit card, and you will have your visa in hand within days.
Mubashar, Rana (Mubashar) Rana [1423724]
Geplaatst op: 30-06-2022 09:12
You can also pay the fee online with your credit card and your Azerbaijan visa: will be emailed to you. Take a copy and show it to the immigration officer at the airport. It's as easy as getting a visa to Azerbaijan on a Pakistani passport.

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > juni

Geen berichten gevonden