Verklaring Peter van Dalen over TTIP (8-7-2015)

tour binnenplaats closewoensdag 08 juli 2015 13:06

Ik heb vandaag het verslag Lange uiteindelijk gesteund. Een voorstel dat elke vorm van ISDS verwierp kwam helaas niet in stemming. Daarom heb ik een vergaande tekst hierover gesteund (zie hieronder).

Het verslag wil ISDS vervangen door een geheel nieuw stelsel voor geschillenbeslechting, dat onderworpen is aan democratische beginselen en toetsing.

Nota bene: dit rapport is niet het TTIP verdrag zelf. En het geeft bepaald geen carte blanche aan de EU-onderhandelaars, integendeel.  Het rapport is een kritische reflectie op het onderhandelingsproces tot nu toe. Jammer genoeg ontbreekt dit aspect in allerlei framing die nu plaatsvindt.

Het rapport herinnert de onderhandelaars aan de EU-regels die de import van bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde organismen verbiedt.

Het rapport geeft aan dat Europese sociale- arbeids-, voedselveiligheids-  en milieunormen niet mogen worden afgezwakt.

Het rapport eist dat Amerikaanse wetgeving die buitenlandse bedrijven discrimineert, zoals de Jones Act of de Buy American Act, wordt ingetrokken.  Het rapport garandeert niet dat het Europees Parlement TTIP zal ratificeren, als de onderhandelaars tot een akkoord komen.

Het rapport onderstreept de belangen van de trans-Atlantische relatie en terecht. Europa en de VS hebben elkaar en de wereld veel te bieden.  Ik hoop daarom dat de onderhandelaars tot een goed akkoord kunnen komen. Dat zal ik dan tegen die tijd op z´n waarde beoordelen.

Tekst over ISDS:

Verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat buitenlandse investeerders op niet-discriminerende wijze worden behandeld maar ook geen betere rechten genieten dan binnenlandse investeerders, en het ISDS-mechanisme te vervangen door een nieuw stelsel voor de afdoening van geschillen tussen investeerders en staten dat onderworpen is aan democratische beginselen en toetsing, waarbij potentiële geschillen op transparante wijze worden behandeld door van overheidswege benoemde beroepsrechters in openbare zittingen, in een hoger-beroepsinstantie is voorzien, gezorgd is voor consistentie in de uitspraken, de rechtsmacht van de rechters van de EU en van de lidstaten wordt gerespecteerd en particuliere belangen doelstellingen van overheidsbeleid niet kunnen ondermijnen.

Labels
Eurofractie
Europese Verkiezingen

« Terug

Reacties op 'Verklaring Peter van Dalen over TTIP (8-7-2015)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > juli

Geen berichten gevonden