ChristenUnie: meer investeren in jonge ouders

Gezin 2donderdag 08 oktober 2015 11:45

De ChristenUnie wil actie van het kabinet en gemeenten naar aanleiding van de brandbrief van diverse organisaties over het feit dat jonge ouders te weinig toegerust worden tot het ouderschap en de impact die dat op hun relatie heeft.

Tweede Kamerlid Joel Voordewind is hier al langer mee bezig en ziet de brandbrief als een nieuwe aanleiding voor actie van zowel kabinet als gemeenten. Voordewind: ,,Ik schrik ervan als ik hoor dat de helft van de jonge ouders na het krijgen van hun eerste kind een relatiecrisis doormaakt. Het gezond houden van je relatie gaat niet vanzelf en door verwachtingen beter te managen en ouders beter voor te bereiden kan een hoop onnodig leed worden voorkomen. Het kabinet zou met een nieuwe Gezinsnota kunnen komen en gemeenten hebben diverse mogelijkheden om hier meer aan te doen. Dit is een investering in de toekomst van gezinnen en kinderen. Daar wordt je als samenleving sterker van. Waarom worden ouders wel voorgelicht over de bevalling en de spullen die je nodig hebt, maar worden hen geen handvatten geboden om hun relatie gezond te houden, bijvoorbeeld tijdens de Zwangerschapsgymnastiek?” Voordewind heeft onderstaande vragen gesteld aan de Staatssecretaris van VWS en de Minster van Sociale Zaken.

Schriftelijke vragen aan de staatsecretaris van VWS en de minister van Sociale Zaken van het lid Voordewind ( ChristenUnie):

1. Heeft u kennis genomen van de brandbrief en de ouderschapsbelofte (www.uitgeverijpica.nl en het artikel in het ND: 'Jonge ouder is te weinig toegerust', 8 okt 2015)?

2. Herinnert u zich nog de Gezinsnota van minister Rouvoet uit 2010?

3. Kunt u aangeven wat er met de aanbevelingen en ingezette acties is gedaan? En ziet u de noodzaak om hier een vervolg op te geven door middel van een nieuwe gezinsnota? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan de Kamer die nota verwachten?

4. Wat is uw reactie op dit pleidooi van Corrie Haverkort en Marlijn Kooistra en op hun boek hierover genaamd: ‘Liever liefde dan de beste buggy’?

5. Bent u eveneens van mening dat ouders beter moeten worden voorbereid op de opvoeding van hun kinderen door onder andere hier aandacht aan te besteden tijdens een van de avonden van de reguliere Zwangerschapsgymnastiek?

6. Welke mogelijkheden ziet u verder om ouders beter voor te bereiden op de komst van een kind en op de opvoeding?

7. Bent u bereid dit actief onder de aandacht te brengen van de VNG en hen op te roepen dit uit te zetten met een aanbeveling aan de gemeenten?

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: meer investeren in jonge ouders'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > oktober

Geen berichten gevonden