Aandacht voor toegankelijkheid hoger onderwijs voor studenten met beperking

eppobruins-944x390dinsdag 15 december 2015 16:01

Minister Jet Bussemaker gaat de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs voor studenten met een functiebeperking en chronisch zieken structureel monitoren. Die toezegging deed ze gisteren na vragen van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins.

Bij de invoering van het leenstelsel is dankzij een aangenomen motie van toenmalig Kamerlid Arie Slob geborgd dat de minister regelmatig moet verantwoorden wat de effecten van het leenstelsel zijn. De toezegging van de minister houdt in dat bij die verantwoording ook de situatie van studenten met een functiebeperking en chronisch zieken wordt meegenomen. Ze deed die toezegging in het debat over de Strategisch Agenda Hoger Onderwijs.

Studenten met een functiebeperking krijgen bij gebruik van een extra studiejaar kwijtschelding van een jaar prestatiebeurs; de hoogte van die kwijtschelding is echter gebaseerd op thuiswonende studenten en niet op uitwonende. Dat scheelt voor uitwonende studenten ruim 2000 euro, waardoor de kans bestaat dat studenten met een functiebeperking noodgedwongen thuis moeten wonen en niet langer kunnen studeren op de plek van inschrijving.

 

Labels
Eppo Bruins
Onderwijs

« Terug

Reacties op 'Aandacht voor toegankelijkheid hoger onderwijs voor studenten met beperking'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2015 > december

Geen berichten gevonden