ChristenUnie: overheid laks bij dumpen gevaarlijk drugsafval

Carla Dik - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUniedonderdag 14 januari 2016 15:56

De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken over drugsafval in landbouwakkers. Kamerleden Gert-Jan Segers en Carla Dik-Faber vinden het zorgelijk dat sporen van drugsafval zijn aangetroffen in landbouwgewassen in Someren. "We pleiten al langer voor het beter opruimen van drugsafval dat wordt gedumpt bij boeren en particulieren. Zij zitten nu met de rotzooi en de kosten. In het voorjaar is er een motie aangenomen om hen beter tegemoet te komen. Dat moet nu echt gaan gebeuren. Anders dreigen de drugsresten in ons eten terecht te komen.”

Dik-Faber: “Als drugsafval gedumpt wordt en uiteindelijk terecht komt op grond waar gewassen groeien, is dat zeer zorgelijk. Die rotzooi wil je niet in je eten. De ChristenUnie maakt zich daarom al langer sterk voor het goed opruimen van drugsafval, zodat situaties zoals in Someren voorkomen kunnen worden. Ik wil dat het kabinet bekijkt of we drugscriminelen kunnen laten betalen voor het opruimen van drugsafval. Dat zou via een fonds kunnen waar we de afgepakte winsten van drugscriminelen in stoppen.”

De ChristenUnie-Kamerleden dringen erop aan dat de staatssecretaris de strijd tegen drugs in Noord-Brabant intensiveert. Daarvoor moet dan wel voldoende capaciteit vanuit politie en het Openbaar Ministerie komen.

Dik-Faber: “Het wordt tijd dat er nu echt gehandeld wordt. Dat het drugsafval in Someren een jaar na de ontmanteling van het xtc-lab nog niet is opgeruimd, vind ik schandalig. We moeten Brabant niet met de rotzooi laten zitten. In het voorjaar is een motie van ons aangenomen die van het kabinet vraagt te kijken waar boeren en particulieren beter tegemoet kunnen worden gekomen. Dat moet nu als de wiedeweerga gebeuren.”

Kamervragen van de leden Segers en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken over drugsafval in landbouwakkers.

 1. Kent u het bericht „Mdma-resten van Xtc-productie gevonden in maïsplanten"? (NOS: http://nos.nl/artikel/2079436-mdma-resten-van-xtc-productie-gevonden-in-maisplanten.html) Kent u het bericht „Gedeputeerde belooft drugsafval snel op te ruimen”? (NOS: http://nos.nl/artikel/2079460-gedeputeerde-belooft-drugsafval-snel-op-te-ruimen.html)
 2. Vindt u het ook zorgelijk dat sporen van drugsafval zijn aangetroffen in landbouwgewassen?
 3. Kunt u aangeven welke onderzoeken nu worden uitgevoerd naar de risico’s voor de dier- en volksgezondheid? Bent u bereid de uitkomst van die onderzoeken met de Kamer te delen?
 4. Wat gaat u ondernemen om risico’s voor dier- en volksgezondheid en zorgen daarover weg te nemen?
 5. Kunt u aangeven wat de omvang van het dumpen van drugsafval in gierkelders is? Is de recente informatie over drugsafval in landbouwgewassen voor u aanleiding om onderzoek hiernaar te intensiveren?
 6. Wordt onderzocht welke arealen gewassen bestemd voor voedselproductie besmet zijn met drugsafval? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid onderzoek hiernaar te intensiveren?
 7. Wordt onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid? Hoe lang blijft de bodem verontreinigd met afvalstoffen? Hoe voorkomen we dat chemisch materiaal het grondwater bereikt en wie draagt de kosten voor sanering? Worden er gedurende de periode van verontreiniging geen gewassen meer verbouwd?
 8. Is u bekend dat met toezicht vanuit de lucht (in Limburg met vliegtuigen) gezocht wordt naar vermenging van maïsgewassen en wietteelt op akkers? Bent u bereid dit onderzoek te intensiveren? 
 9. Op welke manier kunnen goedwillende boeren worden ondersteund in het drugs(afval)vrij houden van hun onderneming? Bent u bereid een meldpunt in te richten voor vragen en meldingen van boeren en andere landeigenaren?
 10. Vindt u het ook schandalig dat het drugsafval in de gierputten nog steeds niet is opgeruimd, bijna een jaar na de ontmanteling van het Xtc-laboratorium? Kunt u aangeven waarom dit opruimen zo lang heeft geduurd?
 11. Hebben omwonenden geen blijvende gezondheidsschade opgelopen doordat het drugsafval zo lang in kelders heeft gelegen? Laat u onderzoeken of lekkage naar het grondwater heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?
 12. Vindt u ook dat de provincie, die nu binnen een week het afval zal opruimen, noch de gemeente mogen opdraaien voor de kosten van het opruimen van drugsafval?
 13. Bent u bereid de pluk-ze gelden van drugscriminelen te laten terugvloeien in een fonds voor het opruimen van drugsafval, waardoor ook decentrale overheden hier een beroep op kunnen doen?
 14. Is het fonds voor opruimen van drugsafval dat door u is ingesteld toereikend? Hoe staat het in dat kader met de uitvoering van de motie Segers cs (24077, nr 351)? Worden situaties zoals in Someren met de komst van dit fonds voorkomen? Anders gezegd: kan met de komst van dit fonds geen discussie meer bestaan over wie de kosten draagt voor het opruimen van drugsafval?
 15. Bent u bereid om in Noord-Brabant de strijd tegen drugs te intensiveren? Zo ja, hebben politie en OM voldoende capaciteit om daar die strijd te voeren?
Labels
Carla Dik
Drugs
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: overheid laks bij dumpen gevaarlijk drugsafval'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > januari

Geen berichten gevonden