ChristenUnie kritisch over voorzittersbenoeming Toetsingscommissies Euthanasie

carla-dik-banner-1-944x390dinsdag 19 januari 2016 17:10

De ChristenUnie is zeer kritisch over de benoeming van de oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie Jacob Kohnstamm tot voorzitter van de onafhankelijke Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. "Van onafhankelijkheid is geen sprake," zegt Dik-Faber. "Dat iemand die zo nauw verbonden is met de NVVE dan voorzitter wordt van deze toetsingscommissies, is wat mij betreft uitgesloten." Dik-Faber stelt daarom schriftelijke vragen aan het kabinet.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): "Ik vind het onzorgvuldig dat het kabinet de oud-voorzitter van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie) benoemt tot voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE's). De voorzitter van de RTE's moet onafhankelijk zijn en dat is met deze benoeming geenszins het geval. De NVVE wil veel meer mogelijkheden voor euthanasie dan de wet toestaat, terwijl de RTE's daar op moeten toezien, en dan waar artsen in het algemeen toe bereid zijn. Tweederde van de artsen ervaart druk om euthanasie uit te voeren en de NVVE werkt daar van harte aan mee. Moet iemand die zo nauw verbonden is met de NVVE dan voorzitter worden van de Regionale Toetsingcommissies Euthanasie? Uitgesloten!"

Dik-Faber stelt de volgende vragen:

Schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over de benoeming van de voorzitter van Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

 

  1. Kent u het bericht ‘Jacob Kohnstamm benoemd tot voorzitter Regionale Toetsingscommissies Euthanasie’? [1]Wat vindt u van dit bericht?
  2. Kunt u mij nader informeren over de procedure die is gevolgd voor het zoeken van de nieuwe voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie?
  3. Hoe heeft u in de selectieprocedure de voormalige functie, van dhr. Kohnstamm, als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) meegewogen? 
  4. Bent u met mij van mening, dat het voormalig voorzitterschap van de NVVE, een organisatie die actief pleit voor ruimere euthanasiewetgeving, botst met één van de essentiële kenmerken van de coördinerend voorzitter en dat is onpartijdigheid?
  5. Is het u bekend dat veel artsen druk ervaren bij het uitvoeren van euthanasie? [2] Deelt u mijn mening dat deze druk mede gevoed wordt door de voorlichting en activiteiten van de NVVE?
  6. Kunt u in het licht van mijn voorgaande vragen mijn onbegrip voor het benoemen van dhr. Kohnstamm begrijpen? Zo ja, waarom acht u hem wel een geschikte kandidaat? Zo nee, waarom niet?
  7. Hoe kan dhr. Kohnstamm, wanneer hij als gezicht van de regionale toetsingscommissie euthanasie veelvuldig in de media te zien zal zijn, geloofwaardig het woord voeren namens alle leden van de toetsingscommissies?
  8. Bent u met mij van mening, dat wanneer dhr. Kohnstamm nog lid blijkt te zijn van de NVVE, hij dit lidmaatschap dient op te zeggen?
  9. Bent u met mij van mening dat de schijn van partijdigheid moet worden weggenomen? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?

 [2] Bron: NOS: http://nos.nl/artikel/2011961-huisartsen-voelen-grotere-euthanasie-druk.html

Labels
Carla Dik
Euthanasie

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie kritisch over voorzittersbenoeming Toetsingscommissies Euthanasie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > januari

Geen berichten gevonden