Carla Dik-Faber reageert op 'gevonden' rapport over motieven voor afbreken zwangerschap

Carla Dik-Faber - Foto: Anne-Paul Roukemadinsdag 02 februari 2016 22:42

Dat het vandaag geplande debat over de Wet afbreking zwangerschap vanwege ziekte van de minister niet door kon gaan, weerhield haar er niet van een rapport naar de Kamer te sturen over motieven voor het afbreken van de zwangerschap. Opmerkelijk, omdat het onderzoeksrapport al vier jaar op de plank bij het ministerie van VWS bleek te liggen. De minister 'vond' het onderzoek nadat zij er naar zocht naar aanleiding van een artikel van partijgenoot Charlotte Lockefeer in Liberaal Reveil. Volgens Carla Dik-Faber is het belangrijk dat het onderzoeksrapport nu op tafel ligt. "Het onderzoek trekt belangrijke conclusies over de praktijk waarin onbedoeld zwangere vrouwen terecht komen." Lees hier de reactie van Carla Dik-Faber op het rapport.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “Ik vind het zorgwekkend dat een vrouw die onbedoeld zwanger is en met vragen daarover naar de huisarts gaat, vaak direct wordt doorverwezen naar een abortuskliniek. Soms zelfs zonder dat de huisarts echt het gesprek met haar is aangegaan. Uit dit onderzoek blijkt dat vrouwen juist behoefte hebben aan iemand die zich neutraal opstelt, begrip toont en beschikt over de juiste kennis.” Ook de behoefte aan goede online informatie is volgens Dik-Faber groot.

Het rapport maakt duidelijk dat de zorg aan vrouwen die twijfelen over hun zwangerschap niet goed gestroomlijnd is. “De ChristenUnie wil dat vrouwen altijd kunnen rekenen op een gesprek met de huisarts of verloskundige én counseling van bijvoorbeeld  FIOM of Siriz. Daarvóór zouden ze sowieso niet moetenworden doorverwezen naar de abortuskliniek. Ik zie graag dat Nederland het systeem invoert zoals dat in landen als Duitsland en Frankrijk gangbaar is. Daar kunnen vrouwen alleen met een ‘bewijs’ van counseling terecht bij de abortuskliniek. Goede counseling is belangrijk om een weloverwogen besluit te nemen. Bovendien helpt het om – als vrouwen toch besluiten hun zwangerschap af te breken – gevoelens van rouw en verlies een plek te geven.”

Volgens Dik-Faber is het belangrijk dat er nog meer onderzoek wordt gedaan naar de praktijk van het afbreken van zwangerschappen. “Wie bijvoorbeeld nog missen in dit verhaal, zijn de mannen. Welke rol hebben zij bij het nemen van zo’n besluit? Hoe worden zíj goed voorgelicht? Daar is echt meer onderzoek voor nodig,” stelt Dik-Faber.

Labels
Abortus
Carla Dik
Volksgezondheid

« Terug

Reacties op 'Carla Dik-Faber reageert op 'gevonden' rapport over motieven voor afbreken zwangerschap'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > februari

Geen berichten gevonden