'ISIS in het hart raken, werken aan politieke oplossing en humanitaire hulp'

Dutch_F-16 - rechtenvrijwoensdag 10 februari 2016 17:45

De ChristenUnie heeft vanmiddag ingestemd met het bombarderen van ISIS in Syrië. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: “Instemmen met de uitbreiding van deze militaire missie doet de ChristenUnie met ingetogenheid. Bommen kunnen soms het kwaad indammen, maar brengen nog niet direct vrede en dus zien we bombarderen ook nooit als complete oplossing voor een probleem.”

“Dat geldt zeker ook voor Syrië. Tegelijkertijd zien we de onvoorstelbare gruwelijkheden die ISIS vanuit Syrië ook in omliggende landen uitvoert; ISIS houdt zich niet aan landsgrenzen. Met deze missie kunnen we ISIS – ultiem kwaad in onze tijd – in het hart raken, om de toevoer van wapens te stoppen en dat geweld in te dammen. Voor ons staat voorop dat er tegelijkertijd wordt gewerkt aan een politieke oplossing voor Irak én Syrië en we dringen met kracht aan op humanitaire hulp voor de bevolking.” De ChristenUnie heeft daarbij onder meer de miljoenen vluchtelingen op het oog, die gedwongen zijn een veilig heenkomen te zoeken in de buurlanden van Turkije en - in steeds grotere aantallen - ook in Europa.

De minister maakte in het debat duidelijk dat onder het mandaat van de missie ook het versterken van de humanitaire hulp valt. Waar mogelijk worden boven belegerde steden voedseldroppings uitgevoerd.

De ChristenUnie drong aan op samenwerking met de coalitie van Koerden en christenen in Noord-Syrië om ook specifiek de positie van minderheden te versterken. Tot nu toe was het kabinet hierin altijd terughoudend, maar een motie daarover werd door een ruime Kamermeerderheid aangenomen. Door de motie kunnen bijvoorbeeld wederopbouwprojecten in het gebied van de SDA-coalitie (Syrian Democratic Assembly) worden gesteund en spant Nederland zich in voor het betrekken van de SDA bij vredesbesprekingen in Geneve.

Joël Voordewind: “Op onze vragen heeft het kabinet ons verzekerd dat we noch Assad, noch jihadistische organisaties steunen met de bombardementen op Syrië. De minderheden in Noord-Syrië verdienen wél onze steun. Zij moeten hun eigen dorpen, hun eigen gebied kunnen beschermen. Dan kan daar een veilige zone komen, ook voor christenen.”

Labels
Buitenlands beleid
Defensie
Joël Voordewind

« Terug

Reacties op ''ISIS in het hart raken, werken aan politieke oplossing en humanitaire hulp''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > februari

Geen berichten gevonden